Lihavuusleikkauksen kriteerit

Lihavuusleikkaus voi tulla kyseeseen, kun tietyt ennalta määrätyt kriteerit täyttyvät. Potilaan soveltuvuutta leikkaukseen arvioivat useat terveydenhuollon ammattilaiset.

Lihavuusleikkaus voidaan toteuttaa, jos potilaalla on jokin seuraavista:

  • sairaalloinen lihavuus (painoindeksi ≥ 40 kg/m2)
  • vaikea lihavuus (≥ 35 kg/m2) ja jokin liitännäissairaus
  • lihavuus (BMI yli 30 ) ja 2 tyypin diabetes, jossa ei saavuteta hyvää hoitotasapainoa lääkityksellä.

Leikkaushoito rajataan tällä hetkellä ikäryhmään 18-60 (-65) vuotta. Yli 65-vuotiaiden leikkaushoidon hyödyistä ei ole luotettavaa tutkimustietoa.

Yksilöllinen arviointi

Sisätautilääkäri tai endokrinologi ja kirurgi arvioivat potilaan soveltuvuutta leikkaushoitoon hyvissä ajoin ennen leikkausta. Arvioinnissa ovat mukana anestesiologi, ravitsemusterapeutti ja tarvittaessa psykologi tai psykiatri.

Potilaan elämäntilanteen, ruokailutottumusten ja aiempien laihdutuskeinojen lisäksi selvitetään muun muassa tupakointi, alkoholin ja lääkkeiden käyttö sekä muut sairaudet. Ennen kaikkea arvioidaan, onko potilaalla halukkuutta ja voimavaroja muuttaa elintapojaan leikkauksen edellyttämällä tavalla ja kestää mahdolliset komplikaatiot sekä fyysisesti että henkisesti.

Potilaan leikkausriskejä pyritään pienentämään hoitamalla sairaudet hyvään tasapainoon. Potilas itse voi pienentää riskejä lopettamalla tupakoinnin ja alkoholin käytön ja lisäämällä liikuntaa.

Edellinen sivu Seuraava sivu

Päivitetty  10.11.2020

Kyllä