Seuranta lihavuusleikkauksen jälkeen HUS-alueella

Lihavuusleikkauksen jälkeen potilasta seurataan monin tavoin. Ensimmäisenä vuonna leikkauksen jälkeen seuranta tapahtuu erikoissairaanhoidossa.

​​

​Potilaan seuranta lihavuusleikkauksen jälkeen

  • Kirurgi seuraa potilaan leikkauksesta toipumista osastolla ennen kotiutumista.
  • Sairaanhoitajat seuraavat ja ohjeistavat potilasta koko osastolla olon ajan. Tarvittaessa potilas voi ot​​​taa yhteyttä kirurgiselle vuodeosastolle ensimmäisenä vuonna leikkauksen jälkeen. 
  • Lihavuusleikkaus-digihoitopolulta potilas löytää vastaukset tavallisiin ongelmiin ja voi tarvittaessa kysyä asioita valmentajalta.
  • Endokrinologi ohjeistaa potilaan lääkityksen leikkauksen jälkeen. Diabeteksen ja mahdollisesti myös muiden sairauksien lääkehoito saattaa muuttua. Potilas käy endokrinologian poliklinikan vastaanotolla 3 ja 12 kuukauden kuluttua leikkauksesta. Vastaanotoilla tarkistetaan mahdollisten oheissairauksien lääkehoitoja ja seurataan vitamiinitasoja ja painoa. Ensimmäisenä vuonna leikkauksen jälkeen seuranta järjestetään erikoissairaanhoidossa. Tästä eteenpäin potilas varaa itse ajan avoterveydenhuoltoon, terveyskeskukseen tai työterveyshuoltoon.
  • Ravitsemusterapeutti seuraa potilaan laihtumista, arvioi ravitsemustilaa ja ravinnonsaantia, ohjaa suositeltaviin valintoihin ja auttaa sopeutumaan leikkauksen jälkeiseen ruokavalioon. Ravitsemusterapeutin seuranta on potilaan sairausloman loppuvaiheessa. Kontrollikäynnit ravitsemusterapeutilla jatkuvat potilaan oman alueen erikoissairaanhoidon ja jatkossa perusterveydenhuollon hoitokäytäntöjen mukaisesti. Suositeltavaa on tavata ravitsemusterapeuttia vähintään silloin, jos ruokailuun liittyy ongelmia, ravitsemus uhkaa jäädä yksipuoliseksi tai paino lähtee nousuun.
Edellinen sivu Seuraava sivu

Päivitetty  12.8.2020

Kyllä