Seurannan päättymisen jälkeen (HUS-alue)

Kun seuranta erikoissairaanhoidossa päättyy, on erittäin tärkeää loppuelämän ajan käydä vuosittain perusterveydenhuollossa kontrolleissa ja tarkistaa laboratoriokokeet.

​​​

Leikkaukseen liittyvät vitamiinipuutokset voivat nimittäin tulla esille vasta vuosien jälkeen. Samalla punnitaan potilaan paino, tarkistetaan liitännäissairauksien tila. Jos paino lähtee nousuun seurannan aikana, voidaan potilasta tukea ja ohjata tarkistamaan elintavat. Tarvittaessa voidaan tarjota avuksi ravitsemusterapiaa, ryhmähoitoa, terveyslaihdutusvalmennusta, psykoterapiaa tai lääkkeellistä hoitoa painon hallintaan.

Vuosittain tarkistetaan ainakin seuraavat laboratoriokokeet:

  • perusverenkuva
  • kreatiniini
  • plasman kalium ja natrium
  • albumiini tai prealbumiini
  • diabeetikoilta veren glukoosi, HbA1c
  • dyslipidemiapotilailta lipidit
  • D-vitamiini
  • B12-vitamiini
  • tarvittaessa voidaan tutkia plasman magnesium, B1- vitamiini sekä seerumin tai erytrosyyttien folaatti.

Potilaan tulee muis​taa itse varat​a aika vuosittaiselle seurantakäynnille terveysasemalle tai työterveyshuoltoon.

Edellinen sivu

 

Päivitetty  31.1.2020