Käytä alkoholia hyvin harkiten ennen lihavuusleikkausta

Alkoholismi on lihavuusleikkauksen suora este, joten alkoholin käyttötottumuksia tulee pohtia ennen leikkausta.

​Alkoholin säännöllinen käyttö voi heikentää laihtumistulosta tai paino voi jopa nousta. Alkoholi on hyvin energiapitoista, ja sen vaikutuksen alaisena voi tulla helpommin ahmineeksi turhan paljon ruokaa. 

Tutkimusten mukaan lihavuusleikatuilla on suurentunut riski alkoholin ongelmakäyttöön. Joillak​in lihavuusleikatuilla alkoholi saattaa korvata niin sanotu​n tunnesyömisen. Toiset saattavat hakea alkoholista lohtua muihin psykologisiin haasteisiin.

Alkoholia ei suositella lihavuusleikkauksen jälkeen. Leikkauksen jälkeen alkoholi imeytyy nopeammin ja nostaa veren alkoholipitoisuuden korkeammalle kuin aiemmin. Tämä on otettava huomioon esimerkiksi kun harkitse​e autolla ajamista.

Käytä siis alkoholia hyvin harkiten, h​arvoin ja pieniä määriä. Alkoholia voi käyttää aikaisintaan, kun leikkauksesta on kulunut useampi kuukausi.

Alkoholin lisäksi myös huumeriippuvuus on este lihavuusleikkaukselle. 

Edellinen sivu Seuraava sivu

Päivitetty  15.7.2020

Kyllä