Psyykkinen hyvinvointi lihavuusleikkauksen jälkeen

Leikkauksen jälkeen edessä on sopeutumisjakso, sillä pysyvään painonpudotukseen tarvitaan uudenlaista suhtautumista syömiseen ja liikuntaan.

​​​

Olet ehkä kieltänyt itseltäsi jotain ylipainon takia tai ajatellut, että "sitten kun olen laihtunut…". Painonpudotuksen jälkeiseen aikaan voikin kohdistua paljon odotuksia. Saatat esimerkiksi ajatella, että elämän palaset loksahtavat paikalleen, kun paino putoaa. Muutos on yleensä positiivinen, mutta odotuksia on hyvä tarkastella kriittisesti.

Suurissa elämänmuutoksissa on normaalia kokea itsellekin aiemmin vieraita tunteita. Muutos on myöskään harvoin tasainen, vaan siinä voi tapahtua notkahduksia ja usko voi olla koetuksella. Joskus pettymys voi liittyä siihen, että paino ei laskekaan odotetulla tavalla, paino alkaa nousta uudelleen tai laihtuminen ei ratkaisekaan haasteita muilla elämänalueilla. Tunnesyöminen voi olla esimerkiksi yksi tapa reagoida elämän haasteisiin. Huoli painonnoususta on yleistä myös leikkauksen jälkeen.

Mistä apua?

Muista, että voit ottaa psyykkiseen jaksamiseesi liittyvät asiat esille kirurgin, sisätautilääkärin tai ravitsemusterapeutin vastaanotolla leikkauksen jälkeen seurantakäynneillä. Heillä on mahdollisuus ohjata sinut konsultaatioon HYKS psykiatrian ammattilaisille. Joskus muutama arvio- ja tukikäynti voi ratkaista kysymykset, ja joskus voidaan tarvita lisäksi jatkotukea oman kotipaikkakunnan psykiatrian poliklinikalla.

Voit aina kääntyä myös oman terveysasemasi puoleen psyykkiseen jaksamiseen tai psyykkisiin oireisiin liittyvissä asioissa. Terveysasemat tarjoavat selvittelyä ja psyykkistä ensiapua kriisitilanteissa. Terveysasemalla hoidetaan lievempiä mielenterveydenhäiriöitä kuten lievää tai keskivaikeaa masennusta ja ahdistuneisuushäiriöitä. Terveysasemalta ohjataan tarvittaessa lähetteellä psykiatrian erikoissairaanhoidon palveluihin. Työterveyshuollot järjestävät myös selvittelyä ja psyykkistä ensiapua kriisitilanteissa.

HUS ylläpitää Mielenterveystalo.fi -nettiportaalia, josta löytyy työkaluja mielen hyvinvoinnin tueksi, omahoito-oppaita, oirenavigaattori ja runsaasti yhteystietoja. Pääset tutustumaan palveluihin tämän linkin kautta.

Painonhallintatalo.fi -nettiportaalin ”Itsehoitojen” ja tämän linkin kautta löydät "Motivaatiovaa´an", jonka harjoitusten avulla voit saada tukea elämänmuutoksessa ja apua käsitellä siihen liittyvä ajatuksia ja tunteita.

Vertaistuki

Vertaistuki on arvokasta ja siitä on hyötyä niin ennen leikkausta kuin leikkauksen jälkeen. Vertaistuki tarkoittaa kokemusten jakamista toisen saman kokeneen kanssa ja sen tärkeimmät elementit ovat kertominen ja kuunteleminen. Vertaistukea voi saada monesta tahosta, kuten esimerkiksi tuttavapiiristä, painonhallintaryhmästä tai sitä tarjoavista yhdistyksistä. Joskus asioista voi olla helpompi puhua hieman vieraammalle henkilölle kuin esimerkiksi omalle perheenjäsenelle tai ystävälle. Voit lukea lisää vertaistuesta tämän linkin kautta.

LILE ry

Suomen Lihavuusleikatut LILE ry on rekisteröity valtakunnallinen potilasyhdistys, ja sieltä saat asianmukaista tukea ja tietoa elämän eri tilanteisiin. LILE ry:llä on paljon toimintaa ja tapaamisia sekä alueellisesti että valtakunnallisesti.

Lisätietoja LILE ry:n toiminnasta löydät LILE ry:n nettisivuilta:

LILE ry

Oma tukiverkosto

Läheiset ihmiset voivat parhaimmillaan muodostaa arvokkaan verkoston, jotka tukevat leikkauksessa ja ovat mukana matkalla sen jälkeen. Tätä varten on tärkeää, että he ymmärtävät, mistä on kyse. Miten avoimesti olet puhunut läheisillesi leikkauksesta ja siihen liittyvistä ajatuksistasi ja tunteistasi? Pohdi seuraavaksi omaa tukiverkostoasi.

Edellinen sivuSeuraava sivu

 

Päivitetty  14.2.2020