Lihavuusleikkauksen jälkeinen seuranta

​​Leikkauksesta toipuminen ja uuden ruokailun oppiminen tarkistetaan yleensä ennen sairausloman loppua ravitsemusterapeuttikäynnin yhteydessä.

Tarvittaessa varataan aika kirurgille, jos paraneminen ei ole sujunut odotetusti. Kirurgiset myöhäisongelmat, esimerkiksi vatsahaava tai suolen kiertymä ovat harvinaisia; mutta mahdollisia. Tarvittaessa tulee myöhemmin ottaa yhteyttä omaan lihavuusleikkausyksikköön.

Sisätautien erikoislääkärin seuranta

Leikkaukseen liittyvien jälkihaittojen ehkäisemiseksi potilaan tulee käydä sisätautien erikoislääkärin seurannassa 3 ja 12 kuukauden kuluttua leikkauksesta, sekä omalla terveysasemalla vuosittain. Seurantakäynneillä keskitytään oheissairauksien lääkehoitojen tarkistuksiin sekä vitamiinitasojen ja painon seurantaan.

Ravitsemusterapeutin ohjaus

Kaikki lihavuusleikatut potilaat tarvitsevat ravitsemusterapeutin ohjausta myös leikkauksen jälkeen, erityisesti ensimmäisten 6-12 kuukauden aikana leikkauksesta. Ravitsemusterapeutti seuraa potilaan laihtumista, arvioi ravitsemustilaa ja ravinnon saantia, ohjaa suositeltaviin valintoihin sekä auttaa sopeutumaan leikkauksen jälkeiseen ruokavalioon. Kontrollikäynnit ravitsemusterapeutilla toteutetaan alkuun potilaan oman alueen erikoissairaanhoidon ja jatkossa perusterveydenhuollon hoitokäytäntöjen mukaisesti.

Kun seuranta erikoissairaanhoidossa päättyy

Kun seuranta erikoissairaanhoidossa päättyy, on erittäin tärkeää käydä säännöllisesti perusterveydenhuollossa kontrolleissa loppuelämän ajan. Vuosikäyntien yhteydessä seurataan laboratorioarvoja, joiden avulla mahdolliset ravitsemusongelmat voidaan havaita oikea-aikaisesti ja puuttua näihin ennen kuin niistä aiheutuu haittaa.

Potilaan tulee muistaa itse varata aika vuosittaiselle seurantakäynnille terveysasemalle tai työterveyshuoltoon.

Vuosittain tarkistettavat laboratoriokokeet

Laboratoriotutkimukset vaihtelevat keskuksittain ja seuranta-ajankohdittain, mutta useimmiten määritetään ainakin:

  • perusverenkuva
  • kreatiniini
  • plasman kalium ja natrium
  • albumiini tai prealbumiini
  • diabeetikoilta veren glukoosi, HbA1c
  • dyslipidemiapotilailta lipidit
  • D-vitamiini
  • B12-vitamiini
  • tarvittaessa voidaan tutkia plasman magnesium, B1- vitamiini sekä seerumin tai erytrosyyttien folaatti.

Laihtumisen jälkeiset ihopoimut

Jos laihtumisen myötä syntyvistä ihopoimuista aiheutuu toiminnallista tai terveydellistä haittaa, voidaan harkita korjausta plastiikkakirurgian avulla julkisen terveydenhuollon piirissä. Painoindeksin tulee tuolloin olla enintään alle 30 kg/m2 ja paino on vakiintunut vähintään vuodeksi. Lähete plastiikkakirurgin arviota varten voidaan tehdä aikaisintaan 1,5-2 vuoden kuluttua lihavuusleikkauksesta.

Osalla potilaista paino saattaa lähteä nousemaan 2 vuoden kuluttua leikkauksen jälkeen. On tärkeää puuttua mahdolliseen painonnousuun aikaisessa vaiheessa ja hakea tarvittaessa tukea terveydenhuollosta.

Edellinen sivu Seuraava sivu
 

Kyllä

Päivitetty  16.7.2020