Lihavuusleikkauksen jälkeinen seuranta

​​Leikkauksesta toipuminen ja uuden ruokailutavan oppiminen tarkistetaan  ravitsemusterapeuttikäynnin yhteydessä noin 3-4 viikkoa leikkauksen jälkeen.

Jos paraneminen ei ole sujunut odotetusti, varataan aika kirurgille. Kirurgiset myöhäisongelmat, kuten vatsahaava tai suolen kiertymä ovat harvinaisia, mutta mahdollisia. Tarvittaessa tulee myöhemmin ottaa yhteyttä omaan lihavuusleikkausyksikköön.

Haitarin otsikkotaso2
Sisätautien erikoislääkärin seuranta

Leikkaukseen liittyvien jälkihaittojen ehkäisemiseksi potilaan tulee käydä sisätautilääkärin tai endokrinologin kontrollissa ensimmäisen vuoden ajan. Nämä kontrollit ovat asuinpaikkakunnan mukaisessa sairaalassa noin 3 ja 12 kuukauden kuluttua leikkauksesta.

Ravitsemusterapeutin ohjaus

Kaikki lihavuusleikatut potilaat tarvitsevat ravitsemusterapeutin ohjausta myös leikkauksen jälkeen, erityisesti ensimmäisten 6-12 kuukauden aikana. Ravitsemusterapeutti seuraa potilaan laihtumista, arvioi ravitsemustilaa ja ravinnonsaantia, ohjaa suositeltaviin valintoihin sekä auttaa sopeutumaan leikkauksen jälkeiseen ruokavalioon. Kontrollikäynnit ravitsemusterapeutilla toteutetaan alkuun potilaan oman alueen erikoissairaanhoidon ja jatkossa perusterveydenhuollon hoitokäytäntöjen mukaisesti.

Kun seuranta erikoissairaanhoidossa päättyy

Kun seuranta erikoissairaanhoidossa päättyy, on erittäin tärkeää käydä säännöllisesti perusterveydenhuollossa kontrolleissa loppuelämän ajan. Vuosikäyntien yhteydessä seurataan laboratorioarvoja, joiden avulla mahdolliset ravitsemusongelmat voidaan havaita oikea-aikaisesti ja puuttua näihin ennen kuin niistä aiheutuu haittaa.

Potilaan tulee muistaa itse varata aika vuosittaiselle seurantakäynnille terveysasemalle tai työterveyshuoltoon.

Vuosittain tarkistettavat laboratoriokokeet

Laboratoriotutkimukset vaihtelevat keskuksittain ja seuranta-ajankohdittain, mutta useimmiten määritetään ainakin:

  • perusverenkuva
  • kreatiniini
  • plasman kalium ja natrium
  • albumiini tai prealbumiini
  • D-vitamiini
  • B12-vitamiini
  • ferritiini
  • veren glukoosi, HbA1c
  • kolesteroli.

Potilaan tulee muistaa itse varata aika vuosittaiselle seurantakäynnille terveysasemalle tai työterveyshuoltoon.

Laihtumisen jälkeiset ihopoimut

Jos laihtumisen myötä syntyvistä ihopoimuista aiheutuu toiminnallista tai terveydellistä haittaa, voidaan harkita korjausta plastiikkakirurgian avulla julkisen terveydenhuollon piirissä. Painoindeksin tulee tuolloin olla alle 30 kg/m2 ja painon tulee olla vakiintunut vähintään vuodeksi. Lähete plastiikkakirurgin arviota varten voidaan tehdä aikaisintaan 1,5-2 vuoden kuluttua lihavuusleikkauksesta.

Osalla potilaista paino saattaa lähteä nousemaan 2 vuoden kuluttua leikkauksen jälkeen. On tärkeää puuttua mahdolliseen painonnousuun aikaisessa vaiheessa ja hakea tarvittaessa tukea terveydenhuollosta.

Edellinen sivu Osion alkuun
 

Kyllä

Päivitetty  16.7.2020