Stressin vaikutukset

Stressiä ei voi kokonaan poistaa elämästä eikä se ole tarpeenkaan. Sen sijaan olisi hyvä miettiä stressin säätelykeinoja ja asioita, joihin kuormittavissakin tilanteissa voidaan vaikuttaa.

Pitkäkestoinen stressi vaikeuttaa painonhallintaa

Lähes mikä tahansa myönteinen tai kielteinen asia voidaan kokea stressaavana. Stressi onkin aina suhteellista. Mikään asia ei itsessään ole stressitekijä, vaan asian stressaavuus riippuu yksilön kokemuksesta.

Lyhytaikainen stressi voi parhaimmillaan olla positiivinen voimavara, joka parantaa keskittymis- ja suorituskykyä sekä lisää energiaa ja innostusta. Stressi säilyy hyvällä tasolla, jos stressin hallintaan ja siihen sopeutumiseen on käytettävissä riittävästi voimavaroja.

Stressihormonit vaikuttavat painonhallintaan silloin, kun stressi pitkittyy ja se alkaa vaikuttaa palautumiseen sekä yöunen laatuun. Silloin voi olla vaikeata rauhoittua, unen laatu heikkenee, nukahtaminen on vaikeaa tai yöllä herätessä stressiajatukset valtaavat mielen. Stressihormoni kortisoli lisää jonkin verran ylimääräisen rasvan kerääntymistä erityisesti vyötärölle. Myös tästä syystä stressinhallinta ja rentoutuminen kiireen keskellä ovat opettelemisen arvoisia taitoja.

Stressin säätely on oleellinen hyvinvointitaito

Mistä stressin tunnistaa?

Stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilöön kohdistuu niin paljon haasteita ja vaatimuksia, että hänen käytettävissä olevat voimavaransa eivät riitä. Stressiä aiheuttavat muun muassa jatkuva kiire, ihmissuhdeongelmat, haasteet töissä tai työttömyys sekä äkilliset elämänmuutokset.

Stressi itsessään on psyykkinen kokemus, mutta monet sen vaikutuksista ovat fyysisiä. Stressaantuneen ihmisen keho on jatkuvassa hälytystilassa.

Stressin fyysisiä oireita

Stressin fyysisiä oireita voivat olla esimerkiksi

  • päänsärky
  • huimaus
  • sydämentykytys
  • pahoinvointi, vatsavaivat
  • flunssakierre.

Stressin psyykkisiä oireita

Tyypillisimpiä stressin psyykkisiä oireita ovat puolestaan

  • ärtymys
  • levottomuus
  • ahdistuneisuus
  • muistiongelmat
  • unen häiriöt.

Stressitilaa arvioitaessa henkilön oma näkemys tilanteesta on keskeinen.

Testaa, kuinka herkkä olet stressille

Stressin torjumiseksi on tärkeää pitää huolta omista voimavaroista ja hyvinvoinnista. Jokainen kokee stressin yksilöllisesti ja stressiherkkyys voi vaihdella. Suomen Mielenterveys ry:n sivuilla voit testata, kuinka herkkä olet stressille:

Seuraava sivu

laihduttaminen; hyvinvointi; terveys; painonhallinta; painonhallintatalo; stressi; laihdutus

Päivitetty  12.2.2020