Viikko 3. Arkeen sopivat tavoitteet

Arkeen sopivien tavoitteiden asettaminen ja suunnittelutaidot ovat hyvinvoinnin kannalta tärkeää osaamista. Monet tottumukset mahdollistuvat vasta, kun ne sopivat arjen kulkuun.

​​

Kohti itseä innostavaa päämäärää

Suunnitelmien toimimisen lähtökohtana on se, että huolehdit elämän arvokkaista asioista ja varaat aikaa tärkeille asioille. Oma hyvinvointi on perusta, joka vaikuttaa elämäntasapainoon ja muihin arvokkaisiin asioihin. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty - myös hyvinvointitavoissa.

Mitä teen muutoksen hyväksi päivittäin, pienin arkisin teoin?

Painonhallinnan harjoittelu onnistuu pitkäjänteisesti, kun asetat itseäsi innostavan päämää​rän ja realistiset tavoitteet. Innostava ja kannustava tavoite kannattaa nimetä tavoitetilaa kuvailevaksi, esimerkiksi ”pirteä olo kesäkuussa”. Tavoitteen kuvailu herättää myönteisiä ajatuksia ja tunteita sekä suuntaa jo kohti tavoitteen toteutumisen tunnelmia.

Aseta konkreettiset tavoitteet

Tavoitteessa eteneminen vaatii usein kärsivällisyyttä ja useiden valintojen tekemistä. Sinun kannattaa määritellä tavoitteet mahdollisimman konkreettisiksi välitavoitteiksi ja teoiksi. Konkreettisuus auttaa ylläpitämään motivaatiota, silloinkin kun arjen vastoinkäymiset haastavat painonhallinnan. Ja vaikka tuloksia ei olisikaan joka viikko näkyvissä, tiedät tehneesi tavoitetta kohti vieviä tekoja. Yhden muutoksen taktiikalla laihtuminen on maltillista, mutta vuoden aikana tulokset jo näkyvät.

Kokeile harjoituksia.

Edellinen sivuSeuraava sivu

laihduttaminen; hyvinvointi; terveys; painonhallinta; painonhallintatalo; elintapamuutos; elintapa; mielentaidot; laihdutus

Päivitetty  7.2.2020