Viikko 3. Arkeen sopivat tavoitteet

Hyvinvoinnin kannalta on tärkeää asettaa arkeen sopivia tavoitteita. Monet tottumukset mahdollistuvat vasta, kun ne sopivat arjen kulkuun.

Kohti itseä innostavaa tavoitetta

Suunnitelmien toimimisen lähtökohta on, että huolehdit elämän arvokkaista asioista ja varaat niille aikaa. Oma hyvinvointi on perusta, joka vaikuttaa elämän tasapainoon ja muihin arvokkaisiin asioihin. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty - myös hyvinvointitavoissa.

Mitä teen muutoksen hyväksi päivittäin, pienin arkisin teoin?

Painonhallinnan harjoittelu onnistuu pitkäjänteisesti, kun asetat itseäsi innostavan kokonaistavoitteen ja realistiset välitavoitteet. Kokonaistavoite kannattaa nimetä tavoitetilaa kuvailevaksi, esimerkiksi ”pirteä olo kesäkuussa”. Tavoitteen kuvailu herättää myönteisiä ajatuksia ja tunteita ja suuntaa jo kohti tavoitteen toteutumisen tunnelmia.

Aseta konkreettiset välitavoitteet

Tavoitteessa eteneminen vaatii usein kärsivällisyyttä ja valintojen tekemistä. Sinun kannattaa pilkkoa kokonaistavoite mahdollisimman konkreettisiksi välitavoitteiksi ja teoiksi.

Konkreettisuus auttaa ylläpitämään motivaatiota silloinkin, kun arjen vastoinkäymiset haastavat painonhallinnan. Vaikka tuloksia ei näkyisikään joka viikko, tiedät tehneesi kokonaistavoitetta kohti vieviä tekoja. Yhden muutoksen taktiikalla laihtuminen on maltillista, mutta vuoden aikana tulokset jo näkyvät.

Kokeile seuraavien sivujen harjoituksia.

Edellinen sivu Seuraava sivu
laihduttaminen; hyvinvointi; terveys; painonhallinta; painonhallintatalo; elintapamuutos; elintapa; mielentaidot; laihdutus

Kyllä

Päivitetty  10.11.2020