Harjoitus 2. Uskomusten punninta

Painonhallinnan kannalta oman itsetunnon ja minäkäsityksen tarkastelu on hyödyllistä. Näillä käsityksillä voi olla vaikutusta painonhallintaan ja sen onnistumiseen.

​Minäkäsitykset pohjautuvat usein aiempiin kokemuksiin, mutta oma mieli saattaa suurennella kokemuksia ja toistella negatiivisia arvioita itsestä. Negatiivisilla käsityksillä omasta itsestä on pitkälle meneviä seurauksia, koska siten ennakoidaan epäonnistumista ja toisaalta ei edes ryhdytä yrittämään muutoksia.

Oman hyvinvoinnin kannalta rakentavampaa on näkemys, jonka mukaan ajatukset ovat vain ajatuksia ja tunteet ovat vain tunteita. Niitä voi punnita ja niiden totuudenmukaisuutta voi kyseenalaistaa.

Jos jokin ajatus ei tuota hyvinvointia, voi ajatuksen muokkaamista paremmin toimivaksi harjoitella kysymällä itseltä:

Auttaako tämä ajatus minua tänään elämään itseni näköistä elämää?

On hyödyllistä nähdä minä erillisenä ajatuksista ja tunteista:

Minä en ole yhtä kuin ajatukseni. Olen paikka, näyttämö, jossa erilaisia ajatuksia ja tunteita esiintyy.

Edellinen sivuSeuraava sivu

laihduttaminen; painonhallinta; elintapamuutos; painonhallintatalo; itsetuntemus; lihavuus; ylipaino; itsehoito; itsetunto; laihdutus; omahoito; minäkuva

Päivitetty  7.2.2020