Viikko 2. Painoon vaikuttavat asiat

​​​​​​​​​Hyvinvointitottumusten sovittamista omaan elämään ja elämäntapamuutosten tarvetta kannattaa miettiä oman elämän kokonaisuudesta käsin.

Pitkäaikaisesti toimivat hyvinvointitavat kytkeytyvät jokaisen omaan käsitykseen hyvästä elämästä. 

Näissä harjoituksissa mietit, millaista elämää haluat elää ja mikä elämässä on tärkeää. Miten voisit hyödyntää arvokkaiksi kokemiasi asioita arkisissa hetkissä? Vastaamalla kysymyksiin saat kiteytettyä ajatuksiasi.

Harjoitus 1: Arvokkaita tekoja

Elämä on tasapainottelua sen välillä, mitä meidän täytyy tehdä ja mitä haluaisimme tehdä.

Tässä harjoituksessa mietit tämän hetkisen elämäsi sisältöä. Näkyvätkö elämässäsi tärkeinä pitämäsi asiat ajankäytössäsi ja hyvinvointitottumuksissasi niissä asioissa, joihin voit itse vaikuttaa? Toimitko omien arvojesi mukaisesti ja teetkö niiden mukaisia valintoja?

Ota esille kynä ja paperia.

Katso video ja pohdi sitten:

  1. Mieti hetki, miten käytät aikaasi tämän hetkisessä elämässäsi. Teetkö niitä asioita, joita koet tärkeimmäksi ja arvokkaimmaksi? Kirjoita ylös.

  2. Mieti nyt tavanomaista viikkoasi - vaikkapa tulevaa viikkoa. Piirrä paperille ympyrä ja lohko siitä ajankäyttöäsi kuvaavia siivuja.

  3. Mitkä asiat vievät eniten aikaasi? Kuinka esimerkiksi työ, perhe, ystävät tai harrastukset ovat edustettuina tämänhetkisessä elämässäsi?

  4. Miten nuo asiat ovat suhteessa toisiinsa? Onnistutko tekemään toivomiasi valintoja ajankäytön suhteen?

  5. Millaisia toivomiasi elämäntapoja tukevia valintoja aiot tehdä ensi viikolla?

Harjoitus 2: Uskomusten punninta

Painonhallinnan kannalta oman itsetunnon ja minäkäsityksen tarkastelu on hyödyllistä. Näillä käsityksillä voi olla vaikutusta painonhallintaan ja sen onnistumiseen.

Minäkäsitykset pohjautuvat usein aiempiin kokemuksiin, mutta oma mieli saattaa suurennella kokemuksia ja toistella negatiivisia arvioita itsestä. Negatiivisilla käsityksillä omasta itsestä on pitkälle meneviä seurauksia, koska siten ennakoidaan epäonnistumista ja toisaalta ei edes ryhdytä yrittämään muutoksia.

Oman hyvinvoinnin kannalta rakentavampaa on näkemys, jonka mukaan ajatukset ovat vain ajatuksia ja tunteet ovat vain tunteita. Niitä voi punnita ja niiden totuudenmukaisuutta voi kyseenalaistaa.

Jos jokin ajatus ei tuota hyvinvointia, voi ajatuksen muokkaamista paremmin toimivaksi harjoitella kysymällä itseltä: ”Auttaako tämä ajatus minua tänään elämään itseni näköistä elämää?”.

On hyödyllistä nähdä minä erillisenä ajatuksista ja tunteista: ”Minä en ole yhtä kuin ajatukseni. Olen paikka, näyttämö, jossa erilaisia ajatuksia ja tunteita esiintyy. ”

Harjoitus 3: Ajatusten muuttaminen

1. Ajattele nyt jotakin haitallista uskomustasi itsestäsi, esimerkiksi:

“ Olen epäonnistunut, huono, tyhmä, laiska…”.

Millaisen mielikuvan sinusta tämä ajatus tuottaa?

Päästä irti tästä mielikuvasta tai ajatuksesta, toteamalla että kyse on vain ajatuksesta.

2. Kokeile samaa uskomusta sanomalla itseksesi: ”Minulla on ajatus, että olen...”.

Esimerkiksi ”Minulla on ajatus, että olen lihava ja epäonnistunut.” Sinä olet sinä ja sinulla on ajatus. Miltä nyt tuntuu? Päästä taas irti tuosta mielikuvastasi tai ajatuksestasi.

3. Sano nyt hiljaa mielessäsi: ”Huomaan, että ajattelen, että olen...”.

Tarkkaile huomaatko, että olet se, joka huomaa tämän asian.

4. Huomasitko muutoksia suhtautumisessasi uskomukseesi? Saatat joutua tekemään tämän harjoituksen muutamia kertoja.

Mitä tunteita sinulla oli, kun ”huomasit ajattelevasi, että olet x”? Oletko edelleen täysin vakuuttunut, että mielesi kertoma uskomus on täyttä totta?

5. Jatka ajatustesi tunnistamista ja niiden punnitsemista arjessa.

Mieti, miten voit vaikuttaa omaan hyvinvointiisi ajattelua muuttamalla.

A​lkuunSeuraava osio

ajatukset; arvot; painonhallinta; uskomus; tunnetaidot

Päivitetty  15.8.2018 13.11