Viikko 2. harjoitus: Uskomusten punninta

Painonhallinnan kannalta on hyödyllistä tarkastella omaa itsetuntoa ja minäkäsitystä. Niillä voi olla vaikutusta painonhallintaan ja sen onnistumiseen.

Minäkäsitykset pohjautuvat usein aiempiin kokemuksiin, mutta mieli saattaa suurennella kokemuksia ja toistella negatiivisia käsityksiä itsestä. Negatiivisilla käsityksillä on pitkälle meneviä seurauksia, koska niiden myötä ennakoidaan epäonnistumista tai ei edes ryhdytä yrittämään muutoksia.

Hyvinvoinnin kannalta rakentavampi on näkemys, jonka mukaan ajatukset ovat vain ajatuksia ja tunteet ovat vain tunteita. Niitä voi punnita ja niiden totuudenmukaisuutta voi kyseenalaistaa.

On hyödyllistä nähdä minä erillisenä ajatuksista ja tunteista:

Minä en ole yhtä kuin ajatukseni. Olen paikka, näyttämö, jossa erilaisia ajatuksia ja tunteita esiintyy.
Edellinen sivu Seuraava sivu
laihduttaminen; painonhallinta; lihavuus; painonhallintatalo; itsetuntemus; elintapamuutos; ylipaino; itsehoito; itsetunto; laihdutus; omahoito; minäkuva

Kyllä

Päivitetty  10.11.2020