Siirry sivun sisältöön

Viikko 1. Painonhallinnan kokonaisuus

Painonhallintaan vaikuttaa hyvin moni eri asia kuten ympäristö-, biologiset, ja psykologiset tekijät.

Tutkimuksista tiedetään, että painonhallintaan vaikuttaa suuri määrä erilaisia tekijöitä, kuten biologisia, sosiaalisia, psykologisia tai ympäristöön liittyviä tekijöitä. Biologisilla tekijöillä tarkoitetaan kehon ja aivojen säätelyjärjestelmiä, joiden myötä toisilla meistä on luontaisesti suurempi alttius lihomiseen kuin toisilla. Perimä, sairaudet ja lääkkeetkin voivat olla lihomistaipumuksen taustalla. Perhe, ystävät ja työtilanne ovat esimerkkejä sosiaalisista painoon vaikuttavista asioista. Voimavarat, jaksaminen ja hyvä mieli tukevat ja toisaalta stressi, univaje ja mielenterveyden haasteet vaikeuttavat painonhallintaa psykologiselta näkökannalta. Entäpä ympäristö? Silläkin on suuri merkitys, elämmekö vaikkapa hyvien lenkkimaastojen lähettyvillä ja miten helposti ja edullisesti saamme hankittua terveellistä ruokaa. Painonhallinta on siis monesta seikasta kiinni.

Suurimmalla osalla suomalaista paino tuppaa nousemaan ylipainon puolelle. Ruokahalu on yksinkertaisesti liian suuri nyky-yhteiskunnan herkulliseen ruokatarjontaan nähden, etenkin, kun harvalla on riittävää liikuntamäärää työssään tai arjessaan. Lihominen on tällöin kehon biologian ja ympäristömme epäsuhdan tuotos, mutta ei suinkaan omaa syytä. Vaikka ihmisellä on tietenkin aina oma valintamahdollisuus elintapojensa suhteen, kehon taipumus lihoa ei ole valittavissa.

Joka luulee lihavuuden olevan omaa syytä tai oma valinta ei ole hahmottanut lihavuuden todellisia syntymekanismeja. Syyllistäminen ei lisäksi auta ketään laihtumaan. Myöskään itsensä soimaaminen ei ole hyödyksi. Pyritään siis suvaitsevaisuuteen! Ei syyllistetä! Ei stigmatisoida.

Stigman vaikutukset

Ylipainoon ja lihavuuteen liittyy runsaasti ennakkoluuloja ja leimaamista eli stigmaa. Saatetaan esimerkiksi virheellisesti olettaa, että paino tai ulkonäkö heijastaa terveyttä, tahdonvoimaa, persoonallisuutta tai jopa ihmisen arvoa. Se voi näyttäytyä syrjintänä ja ennakkoluuloina, stereotypioina ja negatiivisina asenteina. Moni onkin kokenut painon suhteen negatiivisia kaikuja esimerkiksi terveydenhuollossa, ja itse oire tai sairaus on saattanut jäädä hoitamatta ylipainon tai lihavuuden takia.

On tärkeää ymmärtää, että jokainen ihminen on yhtä arvokas, ulkomuodosta riippumatta. Kehon paino kertoo sen hetkisen painosi, ei muuta. Se ei kerro esimerkiksi terveydentilastasi, kokonaishyvinvoinnistasi tai siitä, kuka ja millainen olet ihmisenä. Se ei myöskään määritä onnistumistasi.

Painonhallinta voi olla haastavaa, ja ympärillä oleva stigma voi tehdä siitä vielä vaikeampaa. Siksi me haluamme tällä polulla tukea sinua muutoksen matkalla, juuri sellaisena kuin olet ja riippumatta siitä, missä kohtaa omaa muutosmatkaasi olet juuri nyt. Vaikka painonhallinta voi olla haastavaa monesta eri syystä, onneksi on kuitenkin paljon, mihin voimme itse vaikuttaa.

Painon sijaan kannustammekin valitsemaan ensisijaiseksi muutoksen mittariksi sellaisia konkreettisia asioita, joiden avulla voit tukea omaa hyvinvointiasi, elämänlaatuasi ja painonhallintaasi. Hyviä tapoja seurata omaa etenemistä ohjelman aikana on kiinnittää huomioita esimerkiksi:

  • ruokailutottumuksiin ja ruokavalion laatuun

  • liikkumisen määrään

  • uneen

  • ajatusmalleihin ja niissä tapahtuviin muutoksiin.

Seuraavissa osioissa pääset pohtimaan näitä asioita.