Motivaatio

Mikä kannustaa sinua eteenpäin silloinkin, kun kohtaat etenemisen haasteita?​

Video: Onko sinulla tapana palkita itseäsi? Millaiset palkitsemistavat tuottavat hyvinvointia - myös edesauttavat laihtumista?

 
Motivaatio tarkoittaa toimintaan johtavia syitä ja perusteita

Ulkoisesta motivaatiosta puhutaan silloin, kun luvassa on palkinto tai vaikuttimena on toisten ihmisten mielipiteet tai suhtautuminen.

​Parempia laihtumistuloksia voit saavuttaa löytämällä sisäisen motivaation ja tavoitteen merkityksellisyyden.​ Sisäinen motivaatio kannustaa omaehtoisesti. Silloin ulkoista palk​itsemista ei tarvita.

Tärkeän asian eteen tekeminen ei aina tunnu edes ponnistelulta, koska tiedät tekeväsi oikeaa asiaa hyvällä mielellä. Tiedät olevasi oikeassa suunnassa, askel lähempänä tavoitteen toteutumista.

Päätä kokeilla erilaisia itsesi hyvittelyn tapoja seuraavan viikon ajan:

​​​​Harjoitus 1: Hyvän mielen palkitsemishetki

Mieti, miten sinulla on tapana palkita itseäsi tai lohduttautua tiukan viikon tai työrupeaman päätteeksi.

  • Herkutteletko, syöpötteletkö tai juopottelet? Tuottaako tämä palkistemistottumus sinulle sitä mitä siltä haet?

  • Millaisia tuntemuksia tai tunteita sinulla on itsesi hyvittelyn jälkeen? Oletko tyytyväinen vai koetko syyllisyyttä?

Suhtaudu ymmärtävästi ja hyväksyvästi kaikkiin huomioihisi. Tottumukset ovat syntyneet elämäsi varrella ja niiden tarkoitus on ollut juuri silloin hyvä. Vaikka monet tavat tai syömiskierteet tuntuvat toimivilta juuri sillä hetkellä, eivät ne ehkä toimikaan usein toistettuna tai pitkäaikaisessa käytössä.

Pohdi, kuinka paljon tarvitset itsesi palkitsemista.

  • Jos tunnistat palkitsemistavan juurtuneen omiin toimintatapoihisi, mieti millä muilla tavoilla kuin syömisellä tai juomisella voisit itseäsi palkita.

  • Millaiset palkitsemisen tavat tuottaisivat hyvinvointia ja hyviä vaikutuksia sekä lyhyt- että pitkäaikaisessa käytössä?

  • Voisiko ajatuksilla kehua ja palkita itseään?

  • Mikä on sinulle tärkeä ja nautittava juttu?​ Nautitko musiikista, käsillä tekemisestä, lähimmäisten kanssa oleilusta, ulkoilusta vai lukemisesta...

  • Kysy itseltäsi: " Onko tämä tapa minulle hyväksi?"​

Päätä kokeilla erilaisia itsesi hyvittelyn tapoja seuraavan viikon ajan.

Harjoitus 2: Korttelikävely

Pienten ja arkeen sopivien tavoitteiden asettaminen voi ylläpitää motivaatiota paremmin kuin paljon aikaa vievien ja järjestelyjä vaativien tekojen sovittaminen arjen kokonaisuuteen.

​Helposti toteutettava, pienikin teko voi tuottaa suuria vaikutuksia toistuessaan päivittäin ja viikoittain.

Silloin kun laiskottaa tai väsyttää, voi tunnin lenkille lähteminen vaatia tahdonvoimaa ja po​nnistelua. Tällaisessa tilanteessa sohvan vetovoima voi houkutella enemmän.

Korttelikävely on esimerkki helposti toteutettavasta motivaatiotavasta:

Kuuntele äänite: Korttelikävely.mp3

Kun lähdet korttelikävelylle, lupaa itsellesi vain pientä virkistystä ja ympärille katselua. Ulkona voi alkaa tuntua mukavammalta. Matkaa kertyykin pikkuhiljaa enemmän.

Hyvää mieltä ja hyötyä tuottava tapa vakiintuu arjen osaksi helpommin kuin ponnistelua ja sinnittelyä vaativa tapa.

Harjoitus 3​: Luonnosta hyvinvointia


Video: Mikä on sinun mielipaikkasi luonnossa?

Luonnossa oleilun ja liikkumisen tiedetään tuottavan myönteisiä terveysvaikutuksia niin keholle kuin mielelle.

  • Tutkimusten mukaan jo 5-10 minuutin luonnossa oleilu laskee sykettä, verenpainetta, hengitystiheyttä ja vähentää stressihormoneiden määrää.
  • 20 minuutin luonto-oleilun tiedetään lisäävän myönteisiä tunteita ja elpymisen kokemuksia.​​


Lisää luontoharjoituksia:

Tietoa luonnon hyvinv​ointivaikutuksista -opas​ (Mielenterveystalo.fi)


A​lkuunSeuraava osio
tietoisuustaidot; harjoitus; motivaatio; palkitseminen; laihduttaminen; painonhallinta; lohtusyöminen; liikunta

Päivitetty  15.8.2018 13.11