Tunnesyöminen

Kun tunteita pyritään säätelemään syömisen, syömättömyyden tai eri ruokien avulla, puhutaan tunnesyömisestä.

Syömistilanteisiin liittyvät tunteet

Tunnesyöminen voi ajaa noidankehään. Syöminen tuntuu parantavan mielialaa ja tuovan lohtua. Mielihyvän tunne on kuitenkin lyhytaikainen. Siitä voi seurata huonommuuden kokemusta ja itseinhoa. Syöminen alkaa vähitellen tuottaa häpeää, syyllisyyttä ja pettymystä.

Tunnesyömisestä voi muodostua automaattinen tapa reagoida erilaisiin tunteisiin ja tilanteisiin. Kun syömällä vaikeat tunteet väistyvät hetkeksi, tulee kokemus onnistumisesta. Tällaiset toistuvat kokemukset vahvistavat oppimista. Vähitellen tunnesyömisestä muodostuu automatisoitunut tapa. Tunnesyöminen kytkeytyy ajattelematta päälle aina hankalien tunteiden yhteydessä.

Laihduttelun kierre

Tunnesyömisen takana on usein haasteita omien tunteiden kohtaamisessa tai tunnistamisessa. Vaikeat tunteet voi olla helpompi tukahduttaa syömällä kuin käsittelemällä niitä muuten. Todellisuudessa epämiellyttävät tunteet eivät häviä syömällä mihinkään. Hankalia tunteita on mahdollista oppia käsittelemään muilla keinoin kuin syömällä.

Kun tunnesyöminen jatkuu pitkään, alkaa paino nousta. Ylipainoon liittyvät kielteiset tunteet voivat edelleen lisätä tunnesyömistä. Näin noidankehä on valmis. Laihduttaminen liian tiukalla ja joustamattomalla ruokavaliolla voi entisestään lisätä halua syödä. Kielletyt herkut voi haluta ottaa takaisin korkojen kera. Jatkuva laihduttaminen saattaa johtaa vain tunnesyömisen lisääntymiseen.

Nälkävelka voi vaikeuttaa tunnesyömisen käsittelyä

Laihduttaminen liian vähän syömällä kasvattaa nälkävelkaa. Nälkävelassa keho huutaa ruokaa. Kun keho vihdoin saa ruokaa, se voi johtaa tilanteen ylikorjaamiseen ja ruoan ahmimiseen. Ahmimista ja ylensyömistä seuraa usein kurinpalautus ja uusi laihdutuskuuri. Toistuva laihduttaminen ja sitä seuraava ylensyöminen sotkevat kehon nälkä- ja kylläisyysviestit. Tällöin on lähes mahdotonta säädellä omaa syömistään sopivasti.

Apua tunnesyömiseen

Ensimmäinen askel muutokseen on ongelman myöntäminen. Tunnesyömisestä voi olla vaikea luopua, vaikka sen kokisi olevan itselle haitaksi. Ristiriitaiset tunteet ovat täysin normaaleja. Omaa ruokasuhdetta voi olla aluksi hyvä pohtia. Terve syöminen on joustavaa ja armollista. Ruokavalinnoista voi tarvittaessa joustaa kokematta syyllisyyttä.

Jotta tunnesyömisestä voi päästä eroon, kuuriluontoinen laihduttaminen on lopetettava. Sen sijaan ruokaa kannattaa syödä säännöllisesti ja riittävästi. Väkisin pakottamisesta on hyvä opetella päästämään irti. Tunnesyömisestä eroon pääsemisessä auttavat myös tietoinen syöminen sekä tunne- ja tietoisuustaitojen harjoittelu.

Edellinen sivuSeuraava sivu

laihduttaminen; laihdutus; ravitsemus; painonhallintatalo; painonhallinta; lihavuuden hoito; tunnesyöminen; ylipaino; itsehoito; lihavuus; elintapamuutos

Päivitetty  28.1.2020