Sisäinen motivaatio

Elämäntapamuutosten onnistumista edistää hyväksyvä ja myötätuntoinen asenne itseen, omaan toimintaan ja epäonnistumisiin.

Mistä kestävä motivaatio on tehty?

Sisäinen motivaatio on tilanne, jossa muutos tapahtuu sisäisen halun voimasta. Jotta muutoksesta tulee pysyvää, tarvitaan juuri sisäistä motivaatiota. Sisäisen motivaation vahvistamista voi tehdä jatkuvasti, eikä se ole mikään pysyvä tila. Sisäinen motivaatio myös vaihtelee: välillä on parempi vaihe ja välillä taas joudumme miettimään enemmän, miksi on syytä jatkaa.

Pitkäkestoinen ja hyvinvointia tuottava motivaatio kumpuaa itselle arvokkaista asioista. Itselle tärkeiden asioiden eteen olemme valmiimpia ponnistelemaan ja näkemään vaivaa. Sisäisestä motivaatiosta on kyse, kun haluamme tehdä asioita sen takia, että ne ovat meistä kiinnostavia tai tuottavat mielihyvää.

Mikä kannustaa sinua eteenpäin silloinkin, kun kohtaat etenemisen haasteita?

Sisäistä motivaatiota laihtumiseen voi vahvistaa punnitsemalla terveyden, laihtumisen tai painonhallinnan merkitystä oman elämän kokonaisuuden ja tärkeiden arvojen kannalta. Välillä on hyvä muistuttaa itselle, mikä on tärkeää ja mitkä asiat kuuluvat omaan hyvään elämään. Itsensä muistuttaminen oman elämän tärkeistä asioista voi auttaa pääsemään haastavan vaiheen yli ja tuoda varmuutta oikealla polulla olemisesta. Kun tavoite on sidottu omiin arvoihin, sen eteen on valmis ponnistelemaan, vaikka tekeminen ei aina tuntuisi nautinnolliselta.

Nämä kysymykset voivat auttaa sisäisen motivaation huomaamisessa:

  • Miksi haluaisit pudottaa painoa?
  • Mikä olisi eri tavalla, jos laihdut?
  • Miltä elämäsi näyttäisi vuoden päästä, jos olisit onnistunut painonhallinnassa?

Motivaation vaihtelu on luonnollista

Motivaatio vaihtelee kaikilla. Joskus on sellainen olo, että kaikki on mahdollista, ja välillä tuntuu, ettei mikään onnistu. Tämä kaikki on normaalia ja jokaisessa muutosprosessissa tavanomaista. Mikään tilanne ei ole pysyvä, ja vaikeana aikana on luotettava siihen, että joskus helpottaa. Kun muutoksessa on helpompi vaihe, on tärkeää ottaa siitä kaikki irti eikä pelätä tulevaa. Tärkein muutoksen onnistumista ennustava asia on, että uskoo itse onnistumiseensa.

Mikä minäpystyvyys?

Minäpystyvyys tarkoittaa uskoa omiin kykyihin. Minäpystyvyys on korkea, kun henkilö uskoo, että pystyy toteuttamaan tehtävän menestyksekkäästi. Korkeampi minäpystyvyyden kokemus on yhteydessä korkeampaan motivaatioon.

Minäpystyvyyttä voi vahvistaa parhaiten miettimällä omia aikaisempia onnistumisia. Onnistumiset voivat olla kuinka pieniä tahansa, mutta niiden huomaaminen on tärkeää. Minäpystyvyyden kannalta on tärkeää myös asettaa itselleen realistisia tavoitteita. Mitä pienempi tavoite, sitä parempi. Jokainen saavutettu tavoite lisää uskoa seuraavan tavoitteen saavuttamiseen. Omia vahvuuksia pohtimalla pystyvyyden tunnetta voi vahvistaa vielä lisää.

Tietolähteet

Anglé S. Psyykkiset voimavarat ja painonhallinta. Kirjassa: Lihavuus. Duodecim 2015, s. 118-126.

Painonhallintatalon Motivaatiovaaka auttaa tunnistamaan terveyteen, laihduttamiseen ja painonhallintaan liittyviä muutostarpeita.

Edellinen sivuSeuraava sivu

laihduttaminen; hyvinvointi; terveys; painonhallinta; motivaatio; painonhallintatalo; tietoisuustaidot; laihdutus

Päivitetty  5.2.2020