Itsemyötätunto

On merkittävää arvostaa itseään juuri sellaisena kuin on. Itsensä arvostamiseen kuuluu myös kehon ja mielen tarpeista huolehtiminen.

Itsearvostuksen kautta elintapamuutoksiin

Kohdatessaan vaikeuksia ja haasteita, ihmisen itsekritiikki saattaa lisääntyä. Mieli alkaa kaivaa syitä vaikeuksiin omasta itsestä. Mieleen saattaa tulla monenlaisia ajatuksia omasta huonommuudesta ja tehdyistä virheistä. Ajatukset saattavat olla syyllistäviä ja itseltä täydellisyyttä vaativia. Ne voivat johtaa pahoinvoinnin kierteeseen.

Ihminen suhtautuu itseensä ja omaan toimintaansa usein huomattavasti kriittisemmin kuin muiden toimintaan. Myötätunnon osoittaminen on helpompaa muille kuin itselle. Itsemyötätunto on lämminhenkistä ja ystävällistä suhtautumista itseen. Se on suhtautumista itseen kuten suhtaudumme meille läheiseen ihmiseen. Itsemyötätunto voi auttaa pahoinvoinnin ja kielteisten ajatusten kierteen katkaisemisessa.

Itsemyötätunto lisää tyytyväisyyttä elämään ja voi vähentää ahdistusta. Itsemyötätuntoiset ihmiset kestävät vastoinkäymisiä itsekriittisiä ihmisiä paremmin. Itsekriittisyys voi johtaa lamaantumiseen ja lannistumiseen. Itsemyötätuntoinen suhtautumistapa sen sijaan saa yrittämään uudelleen virheiden tai vastoinkäymisten jälkeen. Myötätunto itseä kohtaan parantaa myös itsetuntoa.

Miten harjoitella itsemyötätuntoa?

Itsemyötätuntoa voi harjoitella parhaiten pysähtymällä kuuntelemaan omia ajatuksia ja tunteita. Kaikki tunteet ja tuntemukset ovat sallittuja, ja niihin tulisi suhtautua hyväksyvästi ja lempeästi. Tietoisuustaitojen harjoittelu auttaa myös itsemyötätunnon kehittymisessä.

Mielikuvaharjoittelu voi auttaa suhtautumaan itseen myötätuntoisemmin ja huomaamaan oman itsekriittisyyden. Mieti jotakin kertaa, jolloin olet tehnyt virheen tai kohdannut vaikeuksia ja syyttänyt itseäsi niistä. Millaisia ajatuksia sinulla herää? Mitä ajattelet itsestäsi? Kuvittele nyt sinulle tärkeä ihminen samaan tilanteeseen. Miten suhtautuisit häneen tällä hetkellä? Mitä sanoisit hänelle? Huomaatko eron?

Harjoitus 1. Myötätuntoinen käsi

Harjoituksen tarkoituksena on auttaa tuntemaan myötätuntoa itseään kohtaan. Kokeile harjoitusta Oivamielen sivustolla.

Myönteisyystaidoista ja hyvästä itsetuntemuksesta on hyötyä painonhallinnassa. Lue lisää ja kokeile harjoituksia Motivaatiovaaka-osiossa.

Edellinen sivuOsion alkuun

laihduttaminen; lihavuus; lihavuuden hoito; painonhallinta; itsemyötätunto; itsearvostus; elintapamuutos; laihdutus

Päivitetty  5.2.2020