Siirry sivun sisältöön

Tunnesyöminen

Tunnesyömisestä puhutaan silloin, kun tunteita pyritään säätelemään syömisen, syömättömyyden tai eri ruokien avulla.

Syömistilanteisiin liittyvät tunteet

Tunnesyöminen voi ajaa noidankehään. Syöminen tuntuu parantavan mielialaa ja tuovan lohtua, mutta mielihyvän tunne on lyhytaikainen, ja siitä voi seurata huonommuuden kokemusta ja itseinhoa. Vähitelleen syöminen alkaa tuottaa häpeää, syyllisyyttä ja pettymystä.

Kun syöminen siirtää vaikeat tunteet hetkeksi sivuun, seuraa onnistumisen kokemus. Tällaiset toistuvat kokemukset vahvistavat oppimista. Vähitellen tunnetunnesyömisestä muodostuu automaattinen tapa, jolla reagoidaan erilaisiin tunteisiin ja tilanteisiin. Tällöin tunnesyöminen kytkeytyy ajattelematta päälle aina hankalien tunteiden yhteydessä.

Tunnesyömisen takana on usein haasteita omien tunteiden kohtaamisessa tai tunnistamisessa. Vaikeat tunteet voi olla helpompi tukahduttaa syömällä kuin käsitellä niitä muuten. Todellisuudessa epämiellyttävät tunteet eivät häviä syömällä, mutta niitä voi oppia käsittelemään muilla keinoin.

Kun tunnesyöminen jatkuu pitkään, paino alkaa nousta. Ylipainoon liittyvät kielteiset tunteet voivat edelleen lisätä tunnesyömistä, ja näin noidankehä on valmis. Liian tiukalla ja joustamattomalla ruokavaliolla laihduttaminen voi entisestään lisätä syömishalua. Kielletyt herkut voi haluta ottaa takaisin korkojen kera. Näin jatkuva laihduttaminen voi johtaa tunnesyömisen lisääntymiseen.

Liian vähäinen syöminen kasvattaa nälkävelkaa. Nälkävelassa keho huutaa ruokaa. Kun keho vihdoin saa ruokaa, voi seurata tilanteen ylikorjaaminen ja ruoan ahmiminen. Ahmimista ja ylensyömistä seuraa usein kurinpalautus ja uusi laihdutuskuuri. Toistuva laihduttaminen ja sitä seuraava ylensyöminen sotkevat kehon nälkä- ja kylläisyysviestit. Tällöin on lähes mahdotonta säädellä omaa syömistä.

Ensimmäinen askel muutokseen on ongelman myöntäminen. Tunnesyömisestä voi olla vaikea luopua, vaikka sen kokisi itselle haitalliseksi. Ristiriitaiset tunteet ovat täysin normaaleja. Aluksi voi olla hyvä pohtia omaa ruokasuhdetta. Terve syöminen on joustavaa ja armollista. Ruokavalinnoista voi tarvittaessa joustaa kokematta syyllisyyttä.

Jotta tunnesyömisestä voi päästä eroon, pitää lopettaa kuuriluontoinen laihduttaminen. Sen sijaan ruokaa kannattaa syödä säännöllisesti ja riittävästi. Väkisin pakottamisesta on hyvä opetella päästämään irti. Tunnesyömisestä eroon pääsemisessä auttavat myös tietoinen syöminen sekä tunne- ja tietoisuustaitojen harjoittelu.

Päivitetty 14.7.2020