Itsemyötätunto

Itseään on tärkeä arvostaa juuri sellaisena kuin on. Itsemyötätunto lisää tyytyväisyyttä elämään ja auttaa yrittäämään uudelleen vastoinkäymisten jälkeen.

​​​

Myötätunnon kautta elintapamuutoksiin

Kun ihminen kohtaa vaikeuksia ja haasteita, itsekritiikki saattaa lisääntyä. Mieli alkaa etsiä vaikeuksiin syitä omasta itsestä. Mieleen saattaa tulla monenlaisia ajatuksia omasta huonommuudesta ja tehdyistä virheistä. Ajatukset saattavat olla syyllistäviä ja täydellisyyttä vaativia, ja ne voivat johtaa pahoinvoinnin kierteeseen.

Ihminen suhtautuu itseensä ja omaan toimintaansa usein huomattavasti kriittisemmin kuin muiden toimintaan. Myötätunnon osoittaminen on helpompaa muille kuin itselle. Itsemyötätunto tarkoittaa lämminhenkistä ja ystävällistä suhtautumista itseen. Toisin sanoen suhtaudutaan itseen kuten ​suhtaudumme meille läheiseen ihmiseen. Itsemyötätunto voi auttaa pahoinvoinnin ja kielteisten ajatusten kierteen katkaisemisessa.

Itsemyötätunto lisää tyytyväisyyttä elämään ja voi vähentää ahdistusta. Itsemyötätuntoiset ihmiset kestävät vastoinkäymisiä paremmin kuin itsekriittiset. Itsekriittisyys voi johtaa lamaantumiseen ja lannistumiseen. Itsemyötätuntoinen suhtautuminen sen sijaan saa yrittämään uudelleen virheiden tai vastoinkäymisten jälkeen. Itseä kohtaan koettu myötätunto parantaa myös itsetuntoa.

Miten harjoitella itsemyötätuntoa?

Itsemyötätuntoa voi parhaiten harjoitella pysähtymällä kuuntelemaan omia ajatuksia ja tunteita. Kaikki tunteet ja tuntemukset ovat sallittuja, ja niihin tulisi suhtautua hyväksyvästi ja lempeästi. 

Itsekriittisyyden voi huomata mielikuvaharjoittelun avulla. Mieti tilannetta, jossa olet tehnyt virheen tai kohdannut vaikeuksia ja syyttänyt niistä itseäsi. Millaisia ajatuksia sinulla herää? Mitä ajattelet itsestäsi? Kuvittele sitten sinulle tärkeä ihminen samaan tilanteeseen. Miten suhtautuisit häneen tuolla hetkellä? Mitä sanoisit hänelle? Huomaatko eron?

Kiinnitä huomiota myös tietoisuustaitoihin, sillä nekin auttavat itsemyötätunnon kehittymisessä. ​

Harjoitus 1. Myötätuntoinen käsi

Harjoituksen tarkoituksena on auttaa tuntemaan myötätuntoa itseä kohtaan. Kokeile harjoitusta Oivamieli-sivustolla.

Hyvästä itsetuntemuksesta on hyötyä painonhallinnassa. Lue lisää ja kokeile harjoituksia Motivaatiovaaka-osiossa.

Edellinen sivu Osion alkuun

Päivitetty  14.7.2020

Kyllä