Siirry sivun sisältöön

Mistä motivaatiota liikkumiseen?

Millainen merkitys liikkumisella on elämässäsi?

Liikuntamotivaation muodostumiseen ja vahvistumiseen vaikuttavat monet eri tekijät, kuten itselle tärkeät asiat, elämäntilanne ja voimavarat. Liikuntamotivaatio muodostuu yksilöllisesti, minkä takia yleispäteviä ohjeita motivaation löytämiseen ei ole olemassa. Motivaation kannalta on tärkeää, että liikunta koetaan itselle merkittäväksi ja omia arvoja tukevaksi. Tällöin on helpompi löytää voimavaroja ja intoa liikkumiseen. Ulkoapäin annettu tieto tai tsemppi voi kantaa hetken, mutta pidemmällä aikavälillä on tärkeää löytää itselle merkityksellinen syy liikkua.

Voit pohtia seuraavia kysymyksiä:

 • Miten liikunnan tai fyysisen aktiivisuuden lisääminen tukisi sinulle mielekästä elämää ja arkea?

 • Mikä elämässäsi olisi eri tavalla, jos kuntosi kohentuisi?

Elämäntilanteella voi olla suuri merkitys liikuntamotivaatioon. Motivaatio voi vaihdella myös eri elämänvaiheissa, mikä on täysin luonnollista ja normaalia.

Vaikeat elämäntilanteet, vastoinkäymiset ja arjen kuormitushuiput voivat toisinaan vähentää liikkumiseen käytettävissä olevia voimavaroja. Elämäntilanteen merkitystä ei pidä väheksyä, mutta liikunnallisen elämäntavan ylläpitäminen myös kuormittavassa tilanteessa voi parantaa jaksamista. Eri elämäntilanteissa liikunta voi olla erilaista. Itselle sopivien ratkaisujen löytymistä helpottaa oman arjen rehellinen tarkastelu, voimavarojen punnitseminen sekä realististen tavoitteiden asettaminen.

Voit pohtia:

 • Mitkä asiat vievät eniten aikaa arjessasi? Mitkä asiat ovat välttämättömiä? Mitä voisit ehkä karsia?

 • Millaiset ovat voimavarasi tällä hetkellä?

 • Millainen annos liikuntaa olisi realistinen suhteessa käytettävissä olevaan aikaan ja voimavaroihisi?

Yksi tapa lisätä motivaatiota on löytää sellainen liikkumisen muoto, joka innostaa ja tuottaa iloa. Olipa se sitten kävelyä luonnossa, työmatkaliikuntaa, kotona jumppaamista, kuntosalilla treenaamista tai ryhmäliikuntaa, tärkeintä on löytää itselle mieluisa tapa liikkua. Liikunnan ilo syntyy itselle mielekkäistä ja onnistumisen tunteita tuottavista liikuntakokemuksista ilman ajatuksia liikunnan suorittamisesta. Onnistuminen vahvistaa omaa pystyvyyden tunnetta ja tukee näin liikuntamotivaatiota pitkällä aikavälillä.

Joustavuudella tarkoitetaan kykyä muokata liikunnallista elämäntapaa muuttuvien elämäntilanteiden ja omien voimavarojen mukaisesti. Kun arki kuormittaa, on tervettä keventää liikuntarutiineja. Arjen tasaantuessa voi taas jatkaa tuttua liikkumisen tapaa. Liikunnan joustavuus merkitsee myös sitä, että se ei vaadi luopumista muista tärkeistä asioista elämässä, kuten ihmissuhteista tai muista harrastuksista.

Voit pohtia:

 • Millainen liikkuminen olisi sinulle mieluista ja iloa tuottavaa?

 • Mitä tarkoittaisi joustava liikkuminen sinun elämässäsi?

Kokeile tätä harjoitusta, kun olet päättänyt lähteä liikkumaan, mutta sohva houkuttelee enemmän.

 1. Hetken mielihyvä

  • Tunnista tuntemus tai toive tämänhetkisestä mielihyvästä, esimerkiksi sohvalle jäämisestä.

 2. Sisäinen puhe

  • Millaisia ajatuksia ja itselle kerrottuja perusteluja tilanteessa on?

 3. Merkitys

  • Palauta mieleesi, miksi päätit alkaa liikkumaan säännöllisesti. Mihin tärkeisiin asioihin elämässäsi oma kuntosi liittyy?

 4. Tavoitteet

  • Palauta mieleesi, millaisen tavoitteen olet asettanut omalle kunnollesi. Kuvittele hetki, että olet tavoitteessa ja teet jotakin mukavaa. Mistä voit iloita?

  • Tarkista myös, ovathan asettamasi tavoitteet realistisia suhteessa arkeesi ja voimavaroihisi. Onko suunnitelmaa tarpeen muuttaa lempeämmäksi? Kokeile ja tutki, mikä voisi olla pienin, hyvältä tuntuva liike.

 5. Valinnat

  • Nyt voit valita, onko parempi levätä vai antaa keholle liikettä. Mikä olisi tavoitteesi mukaista ja toisi sinulle juuri nyt hyvää oloa?

 6. Taidot

  • Huomaatko, että suunnittelun, kuvittelun ja päätöksenteon taidot vaikuttavat hyvinvointitottumuksiin?

Mitä opit tästä pohdinnasta?

Päivitetty 7.6.2024