Liikuntamotivaatio ja liikunnan aloittaminen

Liikuntamotivaation muodostumiseen ja vahvistumiseen vaikuttavat monet asiat, kuten omat arvot, elämäntilanne ja voimavarat.

Arvot ja mielekäs arki lähtökohtina

Liikuntamotivaatio muodostuu yksilöllisesti eikä siksi yleispäteviä ohjeita ole olemassa. Motivaation kannalta on tärkeää, että liikunta koetaan itselle merkittäväksi ja oman elämän arvoja tukevaksi. Tällöin on helpompi löytää voimavaroja ja intoa liikkumiseen. Ulkoapäin annettu tieto tai tsemppi voi kantaa hetken, mutta pidemmällä aikavälillä on tärkeää, että löytää itselle merkityksellisen syyn liikkua. Voit pohtia:

  • Miten liikunnan tai fyysisen aktiivisuuden lisääminen tukisi sinulle mielekästä elämää ja arkea?
  • Mikä elämässäsi olisi eri tavalla, jos kuntosi kohentuisi?

Elämäntilanne ja voimavarat

Yksilöllisellä elämäntilanteella ja sen vaihteluilla on suuri merkitys liikuntamotivaatiolle. Liikuntamotivaatio voi myös vaihdella eri elämänvaiheissa.

Vaikeat elämäntilanteet, vastoinkäymiset sekä arjen kuormitushuiput voivat toisinaan vähentää liikkumiseen käytettävissä olevia voimavaroja. Elämäntilanteen merkitystä ei pidä väheksyä, mutta liikunnallisen elämäntavan ylläpitäminen kuormittavassakin elämäntilanteessa voi parantaa jaksamista. Eri elämäntilanteissa liikunta voi olla erilaista. Itselle sopivien ratkaisujen löytymistä helpottaa oman elämäntilanteen rehellinen tarkastelu, voimavarojen tarkka punnitseminen sekä realististen tavoitteiden asettaminen.

Voit pohtia:

  • Mitkä asiat vievät eniten aikaa arjessasi? Mitkä asiat ovat välttämättömiä?
  • Miten sinä voit? Millaiset ovat voimavarasi tällä hetkellä?
  • Millainen annos liikuntaa olisi realistista suhteessa käytettävissä olevaan aikaan ja voimavaroihisi?

Ilo ja joustavuus

Ilo ja joustava suhtautuminen liikuntaan kantavat liikuntamotivaatiota pitkällä aikavälillä. Liikunnan ilo syntyy itselle mielekkäistä ja onnistumista tuottavista liikuntakokemuksista. Onnistuminen vahvistaa positiivisesti minäkuvaa liikkujana ja tukee näin liikuntamotivaatiota.

Joustavuudella tarkoitetaan kykyä muokata liikunnallista elämäntapaa muuttuvien elämäntilanteiden ja omien voimavarojen mukaisesti. Kun arki kuormittaa, on tervettä keventää omia liikuntarutiineja. Arjen tasaantuessa voi taas jatkaa omaa tuttua liikkumisen tapaa. Liikunnan joustavuus käsittää myös sen, että liikunta ei raivaa pois elämästä muita itselle tärkeitä asioita, kuten ihmissuhteiden huoltamista tai muita harrastuksia. Voit pohtia:

  • Millainen liikkuminen olisi sinulle mieluista ja iloa tuovaa?
  • Mitä tarkoittaisi joustava liikkuminen sinun elämässäsi?

Tarvitsetko inspiraatiota liikunnan aloittamiseen? Fyysistä aktiivisuutta voi lisätä monin eri tavoin iästä ja toimintakyvystä riippumatta. Tutustu Kuntoutumistalon omahoito-ohjelmaan!

Edellinen sivuSeuraava sivu

laihduttaminen; hyvinvointi; terveys; painonhallinta; painonhallintatalo; laihdutus; liikunta

Päivitetty  12.2.2020