Liikuntamotivaatio ja liikunnan aloittaminen

Liikuntamotivaation muodostumiseen ja vahvistumiseen vaikuttavat monet eri tekijät, kuten arvot, elämäntilanne ja voimavarat.

Arvot ja mielekäs arki lähtökohtina

Liikuntamotivaatio muodostuu yksilöllisesti, mistä johtuen yleispäteviä ohjeita motivaation löytämiseen ei ole olemassa. Motivaation kannalta on tärkeää, että liikunta koetaan itselle merkittäväksi ja omia arvoja tukevaksi. Tällöin on helpompi löytää voimavaroja ja intoa liikkumiseen. Ulkoapäin annettu tieto tai tsemppi voi kantaa hetken, mutta pidemmällä aikavälillä on tärkeää löytää itselle merkityksellinen syy liikkua. Voit pohtia seuraavia kysymyksiä:

  • Miten liikunnan tai fyysisen aktiivisuuden lisääminen tukisi sinulle mielekästä elämää ja arkea?
  • Mikä elämässäsi olisi eri tavalla, jos kuntosi kohentuisi?
Haitarin otsikkotaso2
Elämäntilanne ja voimavarat

Elämäntilanteella ja sen vaihteluilla on suuri merkitys liikuntamotivaatioon. Motivaatio voi vaihdella myös eri elämänvaiheissa.

Vaikeat elämäntilanteet, vastoinkäymiset ja arjen kuormitushuiput voivat toisinaan vähentää liikkumiseen käytettävissä olevia voimavaroja. Elämäntilanteen merkitystä ei pidä väheksyä, mutta liikunnallisen elämäntavan ylläpitäminen myös kuormittavassa elämäntilanteessa voi parantaa jaksamista. Eri elämäntilanteissa liikunta voi olla erilaista. Itselle sopivien ratkaisujen löytymistä helpottaa oman elämäntilanteen rehellinen tarkastelu, voimavarojen tarkka punnitseminen sekä realististen tavoitteiden asettaminen.

Voit pohtia

  • Mitkä asiat vievät eniten aikaa arjessasi? Mitkä asiat ovat välttämättömiä?
  • Miten voit? Millaiset ovat voimavarasi tällä hetkellä?
  • Millainen annos liikuntaa olisi realistinen suhteessa käytettävissä olevaan aikaan ja voimavaroihisi?
Ilo ja joustavuus

Liikunnan ilo ja joustava suhtautuminen liikuntaan kantavat liikuntamotivaatiota pitkällä aikavälillä. Liikunnan ilo syntyy itselle mielekkäistä ja onnistumisen tunteita tuottavista liikuntakokemuksista. Onnistuminen vahvistaa minäkuvaa liikkujana ja tukee näin liikuntamotivaatiota.

Joustavuudella tarkoitetaan kykyä muokata liikunnallista elämäntapaa muuttuvien elämäntilanteiden ja omien voimavarojen mukaisesti. Kun arki kuormittaa, on tervettä keventää liikuntarutiineja. Arjen tasaantuessa voi taas jatkaa tuttua liikkumisen tapaa. Liikunnan joustavuus käsittää myös sen, ettei liikunta raivaa elämästä pois muita itselle tärkeitä asioita, kuten ihmissuhteiden huoltamista ja muita harrastuksia. Voit pohtia

  • Millainen liikkuminen olisi sinulle mieluista ja iloa tuottavaa?
  • Mitä tarkoittaisi joustava liikkuminen sinun elämässäsi?
Edellinen sivu Seuraava sivu
laihduttaminen; hyvinvointi; terveys; painonhallinta; painonhallintatalo; laihdutus; liikunta

Kyllä

Päivitetty  14.7.2020