Valmentaminen verkossa

Painonhallintatalon valmennuspolut on tarkoitettu potilaalle itsenäisen työskentelyn välineeksi. Terveyslaihdutusvalmentaja on coach, joka kyselee, tukee ja kannustaa.

Terveyslaihdutusvalmentaja kunnioittaa valmennettaviensa ajatuksia, asenteita, persoonallisuutta, yksilöllisyyttä, arvoja, tavoitteita ja elämänkokonaisuutta.

Potilas on oman elämänsä paras asiantuntija.

Ammattilainen on asiantuntija omassa substanssissaan. Hän ei kuitenkaan ole asiantuntija siinä, miten potilas voisi soveltaa saamansa tiedon ja ohjeet omaan arkeensa.

Potilas itse tietää parhaiten elämänkokemuksensa, elämänkaaren vaiheeseen liittyvät monitahoiset haasteet ja arjen kokonaisuuden.

Suorien ja tarkkojen ohjeiden antamista on siksi vältettävä. Ennemminkin elämäntapaohjaajan on kyseltävä ja keskusteltava arjen mahdollisuuksista.

Silloinkin kun potilas saa ohjeita, kannattaa kysyä "miltä nämä sinusta tuntuvat?", "miten ne sopisivat sinulle?" ja "miten niitä soveltaisit arkeesi?".

Kyvykkyyden ja pystyvyyden tukeminen on keskeinen osa terveyslaihdutusvalmennusta, sillä lukuiset aikaisemmin epäonnistuneet laihdutusyritykset voivat olla taustalla vaikuttamassa.

Jos potilas uskoo, ettei voi itse enää vaikuttaa lihomiseen, hänen on vaikea tehdä pieniä arkisia päätöksiä. ​Valmentajan kannattaa silloin korostaa kärsivällisyyttä ja pienten askelten kautta etenemistä.

elämäntavat; painonhallinta; valmentaja; internet; valmennus

Päivitetty  25.1.2016 11.19