Painonhallintatalo.fi tutkimus


Kansainväliset verkostot

Painonhallintatalo.fi on mukana kansainvälisessä Lihavuuskeskusten toiminnassa. Yhteistyönä suunnitellaan myös tutkimusta.

Kaikkia Painonhallintataloon osallistuvia valmennettavia pyydetään mukaan tutkimushenkilöiksi. Tarkoituksenamme on selvittää, mikä ennustaa laihtumista ja onnistumista pitkäaikai​sessa painonhallinnassa. Tutkimusyhteistyö muiden tutkimuskeskusten ja yritysten kanssa on tervetullutta!​

International co-operation

Healthyweighthub.fi, as part of the HUS Obesity Center, belongs to the qualified Centers of Obesity Management by the European Association for the Study of Obesity (EASO COM). EASO COMs coordinate European-wide treatment and research of obesity. In the Healthyweighthub.fi, our main research interest is to study the predictors of successful long-term weight loss. Everyone registered to Healthyweighthub.fi is welcome to participate!

If you are a research unit or a company​, please contact us directly.

Kirsi Pietiläinen
Associate Professor
Obesity Research Unit
University of Helsinki
kirsi.pietilainen@helsinki.fi
tel. +358 50 5992295​

Päivitetty  2.2.2016 13.23