Lähete Painonhallintataloon

Näin lääkäri voi lähettää potilaansa Painonhallintatalon valmennusohjelmiin. Lähettävän lääkärin tehtävä on varmistaa, että kriteerit täyttyvät potilaalla. Lähete ei siirrä hoitovastuuta.

​​​​​​​​​​​​​​​ Potilasta hoitava lääkäri (esimerkiksi terveyskeskuksessa tai työterveyshuollossa) arvioi lihavuuden hoidon tarpeen ja tekee tähän arvioon perustuen tarvittaessa lähetteen Painonhallintataloon tai lihavuuden hoidon arvioon erikoislääkärille.

Terveyslaihdutusvalmennukseen hyväksytään lähete, vaikka potilaan BMI olisi alle 35. ENE-dieetin sisältävään valmennukseen BMI-raja on yli 30. Muutoin hyväksymiskriteerinä on BMI yli 25, jos lähettävä lääkäri näkee painonpudotuksella olevan terveydellisiä perusteita. Lähettävän lääkärin on hyvä huomioida mahdolliset alueelliset läheteohjeet BMI-rajoista.

Lähettävän lääkärin tehtävä on varmistaa, että alla olevat lähetekriteerit täyttyvät. Lähete ei siirrä hoitovastuuta. HUS laskuttaa lähettävää kuntatahoa virtuaalisesti toteutetusta erikoissairaanhoidon konsultaatiosta sovitun hinnaston mukaisesti.​

1. Terveyslaihdutusvalmennus

 • Pysyviin elintapamuutoksiin tähtäävä, 12 kuukauden Terveyslaihdutusvalmennus on tarkoitettu merkittävän lihaville potilaille, joiden terveystila sekä psyykkiset ja kognitiiviset valmiudet soveltuvat verkkohoitona toteutettavaan lihavuuden hoitoon.
 • Potilas tarvitsee palveluun rekisteröitymiseen ja jatkossa kirjautumiseen pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen.
 • Terveyslaihdutusvalmennus sopii yli 18-vuotiaille potilaille, joilla on riittävästi motivaatiota ja taitoa käyttää verkkopohjaista ohjelmaa.
 • Potilaan kotikunnalle vuoden valmennuksen hinta on 676e, joka laskutetaan kahdessa erässä. 

Potilaille, joilla on runsaasti liitännäissairauksia tai lääkkeitä, kannattaa harkita perinteisiä vastaanottoja terveyskeskuksessa tai vastaanottojen rinnalla toteutettavaa verkkohoitoa.
Potilas jää lähettävän lääkärin seurantaan, joka huolehtii esimerkiksi laihtumisen vaatimat lääkemuutokset.

Valmennuksen päätyttyä potilas ja lähettävä lääkäri saavat raportin valmennuksen tuloksista.

2. ENE-dieetin sisältävä Terveyslaihdutusvalmennus

Lääkäri voi tehdä lähetteen ENE-dieetin sisältävään Terveyslaihdutusvalmennukseen, jos

 • Potilaan BMI on yli 30 kg/m2, ja
 • lähettävällä lääkärillä on kokemusta ja mahdollisuus huolehtia potilaan laihdutuksen seurannasta.

Lääkärin tulee arvioida ENE-dieetin vaikutukset potilaan lääkitykseen ja tehdä mahdolliset tarvittavat muutokset ennen dieetin aloitusta.

ENE-dieetin sisältävän vuoden terveyslaihdutusvalmennuksen hinta kunnalle on 900e, joka laskutetaan kahdessa erässä. ​

Katso tästä yhteenveto lääkehoidon muutoksista ENE-dieetin ajaksi: Lääkehoidon muutokset ENE-dieetin aikana.pdf

Etävalmentaja ohjaa potilaalle dieetin. Toiveena on, että potilas etenisi valmennusohjelman harjoituksissa ensin noin​ 5-7 viikkoistuntoon saakka ennen kuurin aloitusta, ja aloittaisi työstämään pysyviä muutoksia, joihin palata dieetin jälkeen. Potilaan on hyvä myös totuttautua kirjautumaan ohjelmaan viikottain, mikä on edellytys dieetin toteutukselle.

Potilaan tulee voida jatkossa konsultoida lähettävää lääkäriä ENE-dieetin soveltuvuudesta ja jatkoseurannasta.

Erittäin niukkaenergiai​nen dieetti eli ENE-dieetti on Käypä hoito -suosituksen mukaista lihavuuden hoitoa, jossa käytetään pääasiallisena ravintona kliinisiä laihdutusvalmisteita. 

Erittäin niukkaenergiai​nen dieetti (ENE)

Mistä on kyse?

​Erittäin niukkaenergiai​nen dieetti eli ENE-dieetti (englanniksi VLCD eli very low calorie diet) on Käypä hoito-suosituksen mukaista lihavuuden hoitoa, jossa käytetään pääasiallisena ravintona kliinisiä laihdutusvalmisteita.

ENE-dieettiä voidaan käyttää osana lihavuuden hoitoa, jos potilaan painoindeksi eli painon ja pituuden suhde on yli 30kg/m2 ja tavanomaiset ruokavaliomuutokset eivät ole tuottaneet tulosta.

Dieettivalmisteet sisältävät kehon tarvitsemat ravintoaineet, mutta tuotteiden nimen mukaisesti vain vähän energiaa.

Dieetin käyttöä on tutkittu runsaasti ulkomailla ja Suomessa. ENE on oikein toteutettuna todettu tehokkaaksi ja turvalliseksi.

 
Kenelle ENE-dieetti sopii?

Dieetti tulisi toteuttaa terveydenhuollon ammattilaisten valvonnassa. Ennen ENE-dieetin aloittamista lihavuuden hoitoon perehtynyt lääkäri arvioi dieetin sopivuuden potilaan kohdalla.

ENE-dieetti ei sovellu käytettäväksi lihavuuden hoitomuotona tyypin 1 diabeetikoille, normaalipainoisille (painoindeksi alle 25 kg/m2 ), raskaana olevalle tai imettävälle, eikä henkilöille joilla on kliininen syömishäiriö tai vaikea sairaus* (*esim. epästabiili angina pectoris, aivoverenkierron ​häiriö, huomattava munuais- tai maksasairaus, vaikea infektio).

Dieetin soveltuvuutta tulee harkita tarkemmin myös jos ikä on alle 18 tai yli 65 vuotta, painoindeksi on 25–30 kg/m2 tai potilaalla on kihti tai sappikivet.

Pysyvä lääkitys ei ole este ENE-dieetille, mutta lääkärin tulee arvioida dieetin vaikutukset potilaan lääkitykseen ja tehdä muutokset tarvittaessa. ​

Esimerkiksi diabeteslääkitystä pitää yleensä vähentää ja verenpainelääkityksen määrää harkita dieetin aikana. Nesteenpoistolääkitys lopetetaan tai puolitetaan. Marevan-hoito vaatii aluksi tehostetun INR seurannan ja tarvittaessa lääkitystä säädetään. 

Tarkemmat ja yksilölliset ohjeet antaa aina hoitava lääkäri.​
 

3. Lähetteelle kirjattavat tiedot

Lähete Terveyslaihdutusvalmennukseen tehdään potilastietojärjestelmän kautta tavalliselle läheteohjelmalle.​

Täytä tai varmista lomakkeelle ​​seuraavat tiedot:

 1. ​Lähettämisen syy (Terveyslaihdutusvalmennus TAI
  ENE-dieetin sisältävä Terveyslaihdutusvalmennus​)

 2. Lähettävä yksikkö

 3. Potilaan nimi, henkilötunnus, osoite

 4. Potilaan sähköpostiosoite (HUOM! Oikein kirjattu sähköpostiosoite on tärkeä, jotta potilaalle voidaan avata digihoitopolku.)

 5. Potilaan älypuhelimen numero

 6. Potilaan pituus, paino ja BMI

 7. Sairaudet

 8. Lääkitykset

 9. Suunnitelma potilaan seurannasta: Lähettävä taho huolehtii potilaan laihdutuksen seurannasta TAI Lähettävä taho ei pysty huolehtimaan potilaan laihdutuksen seurannasta + perustelu

 10. Kirjaa tieto: "Potilas on motivoitunut virtuaalivalmennukseen ja hänellä on etähoitoon tarvittavat tekniset valmiudet (älypuhelin, tietokone tai padi ja nettiyhteys)"

 11. Loppuyhteenvedon palautusosoite

 12. Lähettävän yksikön puhelinnumero​


Sähköinen lähete
:​
 • sanomatunniste: ENDOKRI

 • nimi: Endokrinologia ja endokriininen kirurgia, lähetekeskus

 • erikoisala: 10E 

Paperilähetteen postitus: Lähetekeskus, HYKS, Vatsakeskus, PL 760, 00029 HUS

HUS sisäiset lähetteet: sisäinen lähete ENDOKRI Lähetekeskus

Läheteohjaus

Lähete ohjautuu HYKS Vatsakeskuksen lähetekeskukseen, jossa avataan potilaalle digihoitopolku. ​
Kun potilaan lähete on hyväksytty, potilas saa sähköpostitse  ohjeen rekisteröitymisestä palveluun. Tämän jälkeen hänet voidaan yhdistää valmentajaan, ja hän saa sähköpostiinsa kirjautumislinkin valmennuksen aloitusta varten.

4. Lihavuusleikkausvalmennus

 

Lihavuusleikkausvalmennus on virtuaalinen valmennus lihavuusleikkaukseen meneville potilaille HUSissa. Valmennusohjelma opastaa leikkaukseen valmistautumiseen, itse leikkaukseen ja elämään leikkauksen jälkeen. Valmennus sisältää toiminnallisia viikkoharjoituksia ravitsemuksesta, liikunnasta, elämänmuutoksesta ja mielentaidoista. Harjoituksia voi tehdä kotoa tai töistä käsin milloin vain. Valmentajana toimiva terveydenhuollon ammattilainen tukee, auttaa pohdinnoissa ja kannustaa muutosmatkalla arvostavalla ja luottamuksellisella otteella.

Palvelu tarjotaan osana lihavuusleikkauspakettia. HUS-alueella Lihavuusleikkausvalmennukseen ohjataan kaikki lihavuusleikkaukseen menevät potilaat. Valmennus avautuu  pari kuukautta ennen lihavuusleikkausta, ja se päättyy noin vuosi leikkauksen jälkeen. Potilas saa sähköpostikutsun valmennukseen samoihin aikoihin kun hänet kutsutaan HUSin vatsaelinkirurgian klinikan poliklinikalle leikkausta edeltävälle käynnille.

Avoterveydenhuollosta ei voi tehdä lähetettä Lihavuusleikkausvalmennukseen. Lähettävä lääkäri tekee ensin lähetteen potilaan kotipaikkakunnan mukaiseen sairaalaan sisätautien tai endokrinologin vastaanotolle. Sisätautilääkäri tai endokrinologi arvioi ja valmistelee potilaan sekä tekee leikkaukseen soveltuvista potilaista lähetteen kirurgille. Samalla kirurgi tekee lähetteen Lihavuusleikkausvalmennukseen.

laihdutus; terveys; ohje; lääkäri; lähete; ammattilainen; valmennus

Päivitetty  24.9.2019 11.38