Lähete erikoislääkärille lihavuuden hoitoarvioon

Miten toimia, jos Painonhallintatalon Terveyslaihdutusvalmennus tai perusterveydenhuollon palvelut eivät vaikuta riittävältä hoitomuodolta  merkittävän lihavalle potilaalle?

​​Jos potilas tarvitsee kokonaisvaltaisen lihavuuden hoitoarvion virtuaalivalmennuksen sijaan, lääkäri tekee lähetteen ​tavalliseen tapaan oman alueen endokrinologian- tai sisätautien poliklinikalle.​ ​Kriteerinä lähettämiselle on, että potilaan BMI on yli 40 kg/m2 tai BMI ​35-40 kg/m2​ ja hänellä on lihavuuteen liittyviä liitännäissairauksia.

Myös lihavuusleikkauksen tarve arvioidaan erikoissairaanhoidossa. Lähettävä lääkäri ei siis v​oi tehdä lähetettä suoraan lihavuusleikkaukseen. Lihavuuden konservatiivisen hoidon pitää olla toteutunut asianmukaisesti ennen lihavuusleikkausarviota. Potilaan motivaatio ja sitoutuminen pysyviin elintapamuutoksiin ovat avaimia onnistuneelle leikkaushoidolle.

Tarkista alta lihavuuden hoitoarvio-lähetteelle kirjattavat tiedot, lihavuusleikkauskriteerit HUS-alueella sekä lihavuuden hoitoarvio-lähetteiden ohjaus HUS-alueella.​​

 

1. Lihavuuden hoitoarvio-lähetteelle kirjattavat tiedot

​Kirjaa lihavuuden hoitoarvio -lähetteelle potilaasta​​:
 1. ​BMI
 2. painohistoria
 3. lihavuuden liitännäissairaudet
 4. muut sairaudet ja lääkitys
 5. aikaisemmat laihdutusyritykset
 6. arvio alkoholin käytöstä
 7. arvio psyykkisestä tilasta
 8. arvio laihdutusmotivaatiosta
 9. potilaan soveltuvuus verkkopohjaiseen lihavuuden hoitoon
 10. sähköpostiosoite ja älypuhelimen numero
 11. paperilähetteissä loppuyhteenvedon palautusosoite ja lähettävän tahon puhelinnumero​

2. Lihavuusleikkauskriteerit HUS-alueella​

​Lihavuuden kirurgisessa hoidossa noudatetaan aikuisten lihavuuden Käypä hoito -suositusta, mutta hoitoa harkitaan aina yksilöllisin perustein huomioiden liitännäissairauksien vaikeusaste.​

 1. Potilaan arvioidaan kykenevän muuttamaan syömistottumuksiaan leikkaushoidon edellyttämällä tavalla. Onnistumisen kannalta keskeistä on potilaan perinpohjainen harkinta ja valmius aiempaa pienempään ateriakokoon, terveelliseen ruokavalioon sekä ruumiinkuvan huomattavaan muutokseen.
 2. Potilas on aiemmin saanut terveydenhuollon toimintayksikössä konservatiivista lihavuuden hoitoa vähintään 6 kk (yksilö- tai ryhmähoito), jonka seuranta ja tulokset on kirjattu lähetteeseen ja jonka aikana potilas on laihtunut vähintään 7 %.
 3. Potilaan ikä on 18-60(-65) vuotta.
 4. Painoinde​ksi on yli 40 kg/m2 tai yli 35 kg/m2 ja potilaalla on liitännäissairaus tai sen vaaratekijöitä: tyypin 2 diabetes, verenpainetauti, uniapnea, kantavien nivelten nivelrikko tai PCOS
 5. Erityinen harkinta on tarpeen ja hoito on usein vasta-aiheista seuraavissa tiloissa:
   • Vaikea syömishäiriö (syömishäiriöyksikön arvio)
   • Vaikea mielenterveysongelma (hoitavan psykiatrin arvio)
   • Potilaalla on merkittävä päihdeongelma
   • Pysyvä tulehduskipulääkkeiden käytön tarve, joka jatkuu leikkauksen jälkeen
   • Ruoansulatuskanavan sairaudet
   • ​Potilaan yleinen leikkausriski on huomattavan korkea​

3. Lihavuuden hoitoarvio-lähetteiden ohjaus HUS-alueella

Potilaiden hoitoarviot ohjautuvat kotikunnan mukaan: 

​​
Päivitetty  2.5.2019 9.41

llihavuus; laihdutus; terveys; ohje; lähete; ENE; valmennus; leikkaus; kirurgia

 

HUS logoTAYS logoOYS logoKYS logoTYKS logo