TerveyskyläPRO Lihavuuden hoidon virtuaalikeskus

Lihavuuden hoidon virtuaalikeskus on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten tueksi lihavuuden hoitotyöhön.

Kaikki terveydenhuollon ammattilaiset ympäri Suomen voivat täydentää osaamistaan virtuaalisissa osaamiskeskuksissa. Näihin voidaan koota erikoisaloittain tai sairauskohtaisesti esimerkiksi keskeisiä hoito- ja läheteohjeita, konsultaatiopalveluita, tapahtumatarjontaa ja ajankohtaisuutisia.

Lihavuuden hoito tai jo pelkästään ylipainon puheeksi ottaminen vastaanotolla ei ole aina helppoa. Ylipainon kertymiseen ja syömiskäyttäytymiseen vaikuttavat monet tekijät, joiden ymmärtäminen ja huomioiminen ohjauksessa ovat onnistuneen hoidon edellytys. Lihavuuden hoidon virtuaalikeskus antaa valmiuksia erityisesti ammattilaisen ohjausosaamisen vahvistamiseen.

Oppaat ja ohjausmateriaalit

Lihavuuden hoidon virtuaalikeskuksen oppaista löytyy tietoa lihavuudesta ja sen hoitovaihtoehdoista sekä syömisen psykologian huomioimisesta hoidossa. Oppaat tarjoavat tukea muun muassa asiakkaan motivoimiseen ja vuorovaikutustilanteisiin asiakkaan minäpystyvyyden ja psyykkisten voimavarojen vahvistamiseksi. Lisäksi oppaissa on ravitsemukseen, erittäin niukkaenergiaiseen ruokavalioon ja liikuntaan liittyvää tietoutta ja ohjausmateriaalia.

Lisäksi virtuaalikeskukseen on koottu aihealueittain ohjausmateriaalia, jota voi käyttää kotitehtävinä tai tiettyihin aiheisiin perehtymiseen. Ryhmäohjausmalleihin on tulossa ohjeistusta myöhemmin lisää. Virtuaalikeskuksen mittaripankista puolestaan löytyy painoindeksilaskuri ja syömistapakysely.

– Tavoitteena on ollut tuottaa helppokäyttöinen materiaalipankki lihavuuden yksilö- ja ryhmähoitoon, lähtökohtana potilaiden tasa-arvoinen hoito ympäri Suomen, sanoo sisältöä tuottanut ravitsemusterapeutti Anna-Maria Teeriniemi Kuopion yliopistollisesta sairaalasta.

Miten käytän lihavuuden hoidon virtuaalikeskusta?

Terveydenhuoltoalan ammattilaiset pääsevät kirjautumaan TerveyskyläPRO-palveluun täältä.

Osion alkuun​ Seuraava sivu
ammattilainen; painonhallinta; lihavuuden hoito; terveydenhuolto; virtuaalikeskus; terveyskylä; ylipaino; lihavuus; painonhallintatalo

Päivitetty  16.7.2020