Lähete Terveyslaihdutusvalmennukseen

Läheteohjeet on tarkoitettu lääkärille, joka lähettää potilaansa Terveyslaihdutusvalmennukseen. Lähettävän lääkärin tulee varmistaa, että kriteerit täyttyvät potilaalla.

Potilasta hoitava lääkäri arvioi lihavuuden hoidon tarpeen ja tekee tähän arvioon perustuen tarvittaessa lähetteen Painonhallintataloon. Lähetteen voi tehdä mistä tahansa hoitoyksiköstä Suomessa, myös HUS-alueen ulkopuolelta ja perusterveydenhuollosta.

Potilaalle, joille virtuaalivalmennus ei vaikuta riittävältä esimerkiksi korkea BMI ja taustasairaudet huomioiden, tarvitaan lihavuuden hoidon kokonaisarvio erikoislääkärin vastaanotolla. Tätä varten tehdään erillinen lähete oman alueen ohjeistuksien mukaisesti.

Läheteohjeet

Lähettävän lääkärin tehtävä on varmistaa, että alla olevat lähetekriteerit täyttyvät. Lähete ei siirrä hoitovastuuta. Potilas jää lähettävän lääkärin seurantaan, joka tarvittaessa huolehtii esimerkiksi laihtumisen vaatimat lääkemuutokset.

Lähettävän lääkärin on hyvä huomioida mahdolliset alueelliset läheteohjeet BMI-rajoista.

HUS laskuttaa lähettävää kuntatahoa virtuaalisesti toteutetusta erikoissairaanhoidon konsultaatiosta sovitun hinnaston mukaisesti.

Lähete Terveyslaihdutusvalmennukseen

Terveyslaihdutusvalmennus sopii 18-65 (-70)-vuotiaille, joilla on motivaatiota käyttää verkkopohjaista ohjelmaa. Hyväksymiskriteerinä on BMI yli 25, jos lähettävä lääkäri näkee painonpudotuksella olevan terveydellisiä perusteita.

Täytä tai varmista lomakkeelle seuraavat tiedot:
 1. Lähettämisen syy (Terveyslaihdutusvalmennus)
 2. Lähettävä yksikkö
 3. Potilaan nimi, henkilötunnus, osoite
 4. Potilaan sähköpostiosoite (HUOM! Oikein kirjattu sähköpostiosoite on tärkeä, jotta potilaalle voidaan avata digihoitopolku.)
 5. Potilaan älypuhelimen numero
 6. Potilaan pituus, paino ja BMI
 7. Sairaudet
 8. Lääkitykset
 9. Kirjaa arvio suomenkielen taidon riittävyydestä, jos äidinkieli muu kuin suomi. Potilaalla tulee olla hyvä suomenkielen taito.
 10. Suunnitelma potilaan seurannasta: Lähettävä taho huolehtii potilaan laihdutuksen seurannasta TAI Lähettävä taho ei pysty huolehtimaan potilaan laihdutuksen seurannasta + perustelu.
 11. Kirjaa tieto, että potilaan motivaatio virtuaalivalmennukseen on kysytty ja että potilaalla on etähoitoon tarvittavat tekniset valmiudet (tietokone tai tabletti ja nettiyhteys, pankkitunnukset tai mobiilivarmenne kirjautumista varten).
 12. Loppuyhteenvedon palautusosoite
 13. Lähettävän yksikön puhelinnumero

Sähköinen lähete:

sanomatunniste: ENDOKRI

nimi: Endokrinologia ja endokriininen kirurgia, lähetekeskus

erikoisala: 10E

Paperilähetteen postitus: HUS TUKIPALVELUT, Osastonsihteerit, PL 783, 00029 HUS

HUS sisäiset lähetteet: sisäinen lähete ENDOKRI Lähetekeskus

Valmennuksen päätyttyä potilas ja lähettävä lääkäri saavat raportin valmennuksen tuloksista.

 • Vuoden valmennuksen hinta kunnalle on 676 euroa, joka laskutetaan kahdessa erässä.

Lähete ENE-dieetin sisältävään Terveyslaihdutusvalmennukseen

ENE-dieetin sisältävään valmennukseen BMI-raja on yli 30.

Lääkitysmuutokset ENE-dieetin alkaessa:

Lääkärin tulee arvioida ENE-dieetin vaikutukset potilaan lääkitykseen ja kirjata mahdolliset tarvittavat muutokset ennen dieetin aloitusta. Katso tästä yhteenveto lääkitysmuutoksista ENE-dieetin alkaessa:

Täytä tai varmista lomakkeelle seuraavat tiedot:
 1. Lähettämisen syy (ENE-dieetin sisältävä Terveyslaihdutusvalmennus)
 2. Lähettävä yksikkö
 3. Potilaan nimi, henkilötunnus, osoite
 4. Potilaan sähköpostiosoite (HUOM! Oikein kirjattu sähköpostiosoite on tärkeä, jotta potilaalle voidaan avata digihoitopolku.)
 5. Potilaan älypuhelimen numero
 6. Potilaan pituus, paino ja BMI
 7. Sairaudet
 8. Lääkitykset
 9. Kirjaa arvio suomenkielen taidon riittävyydestä, jos äidinkieli muu kuin suomi. Potilaalla tulee olla hyvä suomenkielen taito.
 10. Suunnitelma potilaan seurannasta: Lähettävä taho huolehtii potilaan laihdutuksen seurannasta TAI Lähettävä taho ei pysty huolehtimaan potilaan laihdutuksen seurannasta + perustelu.
 11. Kirjaa tieto, että potilaan motivaatio virtuaalivalmennukseen on kysytty ja että potilaalla on etähoitoon tarvittavat tekniset valmiudet (tietokone tai tabletti ja nettiyhteys, pankkitunnukset tai mobiilivarmenne kirjautumista varten).
 12. Loppuyhteenvedon palautusosoite
 13. Lähettävän yksikön puhelinnumero
Sähköinen lähete:

sanomatunniste: ENDOKRI

nimi: Endokrinologia ja endokriininen kirurgia, lähetekeskus

erikoisala: 10E

Paperilähetteen postitus: HUS TUKIPALVELUT, Osastonsihteerit, PL 783, 00029 HUS

HUS sisäiset lähetteet: sisäinen lähete ENDOKRI Lähetekeskus

ENE-dieetin tarve arvioidaan vielä ohjelman aikana etävalmentajan ja potilaan kesken ja siitä konsultoidaan tarvittaessa Painonhallintatalon lääkäriä. Etävalmentaja ohjaa potilaalle dieetin.

Potilaan tulee voida jatkossa konsultoida lähettävää lääkäriä ENE-dieetin soveltuvuudesta ja jatkoseurannasta.

ENE-dieetin sisältävän vuoden terveyslaihdutusvalmennuksen hinta kunnalle on 900 euroa, joka laskutetaan kahdessa erässä.

Läheteohjaus

Lähete ohjautuu HYKS Vatsakeskuksen lähetekeskukseen, jossa avataan potilaalle digihoitopolku. Kun potilaan lähete on hyväksytty, potilas yhdistetään valmennusohjelmaan ja hänet liitetään omavalmentajaan. Sen jälkeen potilas saa sähköpostitse ohjeen rekisteröitymisestä ja kirjautumisesta palveluun.

Lisätietoa Terveyslaihdutusvalmennuksesta:

Potilaan on suositeltavaa käydä läpi ennen valmennuksen alkua kuuden viikon itsehoito-ohjelma "Painonhallintapolku".

Osion jälkeen​ Seuraava sivu
terveyslaihdutusvalmennus; Läheteohje; valmennus; HUS; lihavuuden hoito; Digihoitopolku; hoitopolku; painonhallintatalo; terveys; laihduttaminen; laihdutus; ammattilainen; ohje; ylipaino; lääkäri; lähete; lihavuus; painonhallinta

Päivitetty  16.7.2020