Lähete Terveyslaihdutusvalmennukseen

Läheteohjeet on tarkoitettu lääkärille, joka lähettää potilaansa Terveyslaihdutusvalmennukseen. Lähettävän lääkärin tulee varmistaa, että kriteerit täyttyvät potilaalla.

Potilasta hoitava lääkäri arvioi lihavuuden hoidon tarpeen ja tekee tähän arvioon perustuen tarvittaessa lähetteen Painonhallintataloon. Lähetteen voi tehdä mistä tahansa hoitoyksiköstä Suomessa, myös HUS-alueen ulkopuolelta ja perusterveydenhuollosta.

Haitarin otsikkotaso2
Läheteohjeet

Painonhallintatalon Terveyslaihdutusvalmennuksessa elintapahoito toteutetaan digitaalisesti omavalmentajan tukemana eikä siihen liity lääketieteellistä arviota tai kasvokkaisia tapaamisia.

Lähettävän lääkärin tehtävä on varmistaa, että alla olevat lähetekriteerit täyttyvät. Lähete ei siirrä hoitovastuuta. Potilas jää lähettävän yksikön tai kokonaishoidosta vastaavan lääkärin seurantaan, joka tarvittaessa huolehtii esimerkiksi laihtumisen vaatimat lääkemuutokset.

Lähettävän lääkärin on hyvä huomioida mahdolliset alueelliset läheteohjeet BMI-rajoista.

HUS laskuttaa lähettävää hyvinvointialuetta virtuaalisesti toteutetusta erikoissairaanhoidon konsultaatiosta sovitun hinnaston mukaisesti.

Lähete Terveyslaihdutusvalmennukseen

Terveyslaihdutusvalmennus sopii 18-65 (-70)-vuotiaille, joilla on motivaatiota käyttää verkkopohjaista ohjelmaa. Hyväksymiskriteerinä on BMI yli 25, jos lähettävä lääkäri näkee painonpudotuksella olevan terveydellisiä perusteita.

Täytä tai varmista lomakkeelle seuraavat tiedot:
 1. Lähettämisen syy (Terveyslaihdutusvalmennus)
 2. Lähettävä yksikkö
 3. Potilaan nimi, henkilötunnus, osoite
 4. Potilaan sähköpostiosoite (HUOM! Oikein kirjattu sähköpostiosoite on tärkeä, jotta potilaalle voidaan avata digihoitopolku.)
 5. Potilaan älypuhelimen numero
 6. Potilaan pituus, paino ja BMI
 7. Sairaudet
 8. Lääkitykset
 9. Selvitys painohistoriasta
 10. Selvitys tämänhetkisistä voimavaroista
 11. Kirjaa arvio suomenkielen taidon riittävyydestä, jos äidinkieli muu kuin suomi. Potilaalla tulee olla hyvä suomenkielen taito.
 12. Suunnitelma potilaan seurannasta: Lähettävä taho huolehtii potilaan laihdutuksen seurannasta TAI Lähettävä taho ei pysty huolehtimaan potilaan laihdutuksen seurannasta + perustelu.
 13. Kirjaa tieto, että potilaan motivaatio virtuaalivalmennukseen on kysytty ja että potilaalla on etähoitoon tarvittavat tekniset valmiudet (tietokone tai tabletti ja nettiyhteys, pankkitunnukset tai mobiilivarmenne kirjautumista varten).
 14. Loppuyhteenvedon palautusosoite
 15. Lähettävän yksikön puhelinnumero

Sähköinen lähete:

sanomatunniste: ENDOKRI

nimi: Endokrinologia ja endokriininen kirurgia, lähetekeskus

erikoisala: 10E

Paperilähetteen postitus:

HUS Asvia osastonsihteeripalvelutKalasatama 5.krsPL783 00029 HUS

Lähete Apotissa:

Lähete HUS LÄH ENDOKRI, 10e. Lähetetekstin alkuun “Painonhallintatalon Terveyslaihdutusvalmennukseen”

Lähetteeseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä: painonhallintatalo@terveyskyla.fi

Valmennuksen päätyttyä potilas ja lähettävä lääkäri saavat raportin valmennuksen tuloksista.

 • Vuoden valmennuksen hinta on 676 euroa, joka laskutetaan kahdessa erässä.
ENE-dieetin soveltuvuuden arviointi

Lähettävä lääkäri arvioi potilaan soveltuvuuden ENE-dieettiin terveydentilan ja lääkitysten kannalta. ENE-dieetin sisältävän valmennukseen BMI-raja on yli 30.

Lähettäneen lääkärin tulee kirjata mahdolliset lääkitysmuutokset dieetin aikana. Katso tästä yhteenveto lääkitysmuutoksista ENE-dieetin alkaessa:

Potilaan tulee voida jatkossa konsultoida lähettävää lääkäriä ENE-dieetin soveltuvuudesta ja jatkoseurannasta.

Etävalmentaja keskustelee ohjelman alkuvaiheessa dieetin aloituksesta vielä potilaan kanssa ja sopii sen ajankohdasta. Jotta etävalmentaja voi ohjata potilaalle ENE-dieetin, potilaan on oltava sitoutunut virtuaaliohjantaan, pysyviin elintapamuutoksiin ja säännölliseen harjoituksissa etenemiseen.

Täytä tai varmista lomakkeelle seuraavat tiedot:
 1. Lähettämisen syy (ENE-dieetin sisältävä Terveyslaihdutusvalmennus)
 2. Lähettävä yksikkö
 3. Potilaan nimi, henkilötunnus, osoite
 4. Potilaan sähköpostiosoite (HUOM! Oikein kirjattu sähköpostiosoite on tärkeä, jotta potilaalle voidaan avata digihoitopolku.)
 5. Potilaan älypuhelimen numero
 6. Potilaan pituus, paino ja BMI
 7. Sairaudet
 8. Lääkitykset
 9. Kirjaa arvio suomenkielen taidon riittävyydestä, jos äidinkieli muu kuin suomi. Potilaalla tulee olla hyvä suomenkielen taito.
 10. Suunnitelma potilaan seurannasta: Lähettävä taho huolehtii potilaan laihdutuksen seurannasta TAI Lähettävä taho ei pysty huolehtimaan potilaan laihdutuksen seurannasta + perustelu.
 11. Kirjaa tieto, että potilaan motivaatio virtuaalivalmennukseen on kysytty ja että potilaalla on etähoitoon tarvittavat tekniset valmiudet (tietokone tai tabletti ja nettiyhteys, pankkitunnukset tai mobiilivarmenne kirjautumista varten).
 12. Loppuyhteenvedon palautusosoite
 13. Lähettävän yksikön puhelinnumero
Sähköinen lähete:

sanomatunniste: ENDOKRI

nimi: Endokrinologia ja endokriininen kirurgia, lähetekeskus

erikoisala: 10E

Paperilähetteen postitus: HUS Asvia osastonsihteeripalvelutKalasatama 5.krsPL783 00029 HUS

Lähete Apotissa:

Lähete HUS LÄH ENDOKRI, 10e. Lähetetekstin alkuun “ENE-dieetin sisältävään Terveyslaihdutusvalmennukseen”

Valmennuksen hinta on 900 euroa, joka laskutetaan kahdessa erässä.

Läheteohjaus

Lähete ohjautuu HYKS Vatsakeskuksen lähetekeskukseen. Kun potilaan lähete on hyväksytty, potilas linkitetään valmennusohjelmaan ja hänet liitetään omavalmentajaan. Sen jälkeen potilas saa sähköpostitse ohjeen rekisteröitymisestä ja kirjautumisesta palveluun.

Lisätietoa Terveyslaihdutusvalmennuksesta

Potilaan on suositeltavaa käydä läpi ennen valmennuksen alkua kuuden viikon itsehoito-ohjelma "Painonhallintapolku".

Päivitetty  15.9.2023

Kyllä