Hyödynnä Painonhallintataloa potilastyössä

Olemme keränneet vinkkejä, joilla voit parhaiten hyödyntää taloamme työssäsi.

Potilas pohtii laihduttamisen tarvetta

Testi auttaa arvioimaan, onko laihduttamiselle terveydellistä tarvetta, ja mitä tekijöitä elintapamuutosten aloittamisessa on hyvä huomioida.

Potilas toivoo tukea itsenäiseen painonhallintaan

Painonhallintapolku sisältää itsenäisesti tehtäviä harjoituksia, joiden avulla voi pohtia itselle soveltuvia tavoitteita ja vahvistaa joustavia hyvinvointitottumuksia.

Voisiko terveyslaihdutusvalmennus soveltua potilaalle?

Usein kysytyt kysymykset –osioon on koottu potilaita kiinnostavia kysymyksiä Terveyslaihdutusvalmennuksesta.

Lähete Terveyslaihdutusvalmennukseen

Potilasta hoitava lääkäri arvioi lihavuuden hoidon tarpeen ja tekee tähän arvioon perustuen tarvittaessa lähetteen Painonhallintataloon. Lähetteen voi tehdä mistä tahansa hoitoyksiköstä Suomessa, myös HUS-alueen ulkopuolelta ja perusterveydenhuollosta.

Potilas miettii lihavuusleikkauksen mahdollisuutta

Alustavaa tietoa lihavuusleikkausta harkitsevalle:

Miten lihavuusleikkaukseen pääsee?

Päivitetty  23.11.2020

Kyllä