Ajankohtainen

Voimavaralähtöinen liike liikuntamotivaation suunnannäyttäjänä

Julkaistu 20.4.2018 8.45

Liikuntamotivaatio koostuu monesta eri osa-alueesta. Painonhallintatalon fysioterapeutti Jaana Ahoranta pohtii artikkelissaan liikuntamotivaatiota ja voimavaroja.

”Miten sitä saisi itsensä liikkeelle? Kyllä minä tiedän että liikunta tekisi minulle hyvää”. Nämä lauseet ovat hyvin yleistä pohdintaa, joihin olen törmännyt viestitellessäni asiakkaideni kanssa Painonhallintatalo.fi palvelussamme. Tieto ei ole se, mitä näiltä ihmisiltä puuttuu. Nykyaikana media tuo viikoittain esiin jos jonkinnäköistä tietoutta liittyen liikunnan ja terveyden väliseen yhteyteen. Osa tiedosta on hyvinkin pätevää, osa taas ei. Näinhän se on kaiken tiedon kohdalla. Ongelma liikuntamotivaation löytymiseen on usein täysin muualla kuin tiedon puutteessa.

Voimavarojen tutkailu ja liikuntamotivaatio

Liikuntamotivaation löytyminen on jokaisen kohdalla yksilöllinen prosessi. Yksi saa apua henkilökohtaisesta ohjauksesta, toinen taas aktiivisuusrannekkeesta. Kolmas ei hyödy näistä kummastakaan. Niin paljon kuin on erilaisia ihmisiä, on myös erilaisia polkuja löytää oman liikkeensä suunta.

Yksi tapa, jolla itse kannustan asiakkaitani etsimään omaa liikuntamotivaatiotaan, on pysähtyminen omien voimavarojensa äärelle. Kun elämä on hektistä työn, opiskelun, perhe-elämän tai muun syyn vuoksi, voivat liikuntaan käytettävissä olevat voimavarat olla heikot. Ajatus rankasta liikunnasta voi tuntua hyvinkin luotaantyöntävältä pitkän ja rankan päivän jälkeen. Pakko tai porkkana varmasti toimivat näissä tilanteissa, mutta eivät pitkällä aikavälillä. Raju liikunta voi pahimmillaan muuttua nautinnon lähteestä yhdeksi pakotetuksi tehtäväksi muiden velvollisuuksien joukossa. Kun keho on jo valmiissa stressitilassa, voi rankka treeni myös viedä kohti loppuunpalamista.

Miten voisin toimia?

Näissä tilanteissa kannustaisin pysähtymään ja pohtimaan: mikä on se liike, joka tuntuu hyvältä tässä tilanteessa? Mitä minä oikeasti jaksan? Tilanne voi olla myös se, että on parempi painaa pää tyynyyn, ja pohtia näitä kysymyksiä seuraavana päivänä.

Elämän kuormittavuus voi vaihdella sykleissä, tai olla pitkäänkin jatkuva olotila. Liikunta osana elämää voi vaihdella hyvinkin paljon eri päivinä, viikkoina tai jopa kuukausina. Joustava suhde liikuntaan ja omien voimavarojen kuuntelu muokkaa omia liikuntatottumuksia tilanteen mukaan. Jokin viikko voi sujua hyötyliikunnan parissa, kun taas seuraavalla viikolla aika ja voimat riittävät reippaampaan menoon. Pitkään jatkunut kuormittava elämäntilanne on sellainen, missä on hyvä kysyä itseltään; onko jotain osa-aluetta, jossa voisin höllentää tai voisinko saada apuja, jotta saisin aikaa ja tilaa oman hyvinvointini edistämiseen?

Liikunta tuottaa hyvinvointia monella elämän osa-alueella. On olemassa suosituksia liikunnan suhteen, mutta paras tulos syntyy, kun jokainen ihminen poimii hyvistä vinkeistä itselle tarpeelliset ja muokkaa lopun suhteutettuna omaan elämäänsä. Jokainen ihminen on oman elämänsä asiantuntija ja tämä pätee myös liikuntaan!