Ajankohtainen

Milloin on hyvä aika elintapamuutokselle?

Julkaistu 4.10.2023 9.00

Elintapamuutos vaatii aina jonkin verran ylimääräisiä voimavaroja, mutta täydellistä hetkeä ja elämäntilannetta ei kannata jäädä odottamaan. Tärkeintä on oma halu muutoksen tekemiseen.

Elintapamuutokselle on harvoin aivan täydellistä aikaa. Lähes aina elämässä on meneillään jotain, tai vähintään elintapamuutoksen aikana eteen tulee erilaisia vaiheita ja elämäntilanteiden muutoksia. Onneksi elintapamuutoksen aloittamiseksi ei tarvitse odottaa täydellistä hetkeä, vaan riittävän hyvä elämäntilanne riittää.

Elintapamuutosta ei voi irrottaa muusta elämästä, sillä muutos tapahtuu arjessa. Muuta elämää ei voi laittaa odottamaan siksi aikaa, kun hoitaa elintapamuutoksen pois alta. Uusia elintapoja on erittäin tärkeää harjoitella juuri arjen keskellä, sillä arkeen tapojen on tarkoitus myös jäädä. Kun uudet tavat ovat omaan arkeen sopivia ja arjessa ylläpidettäviä, ne jäävät todennäköisemmin pysyviksi tavoiksi myös tulevaisuudessa.

Muutosprosessi tarvitsee tilaa ja aikaa

Jos elämässä on meneillään akuutti kriisi, joka syö voimavarat ja perusarjen pyörittäminen takkuilee, ei hetki ole todennäköisesti kaikista otollisin elintapamuutokselle. Elintapamuutoksen toteuttamiseen tarvitaan aina jonkin verran ylimääräisiä voimavaroja. Uusien tapojen harjoittelu vaatii varsinkin aluksi hieman normaalia enemmän keskittymistä, aikaa ja ponnistelua. Jos elämässä on jo paljon isoja muutoksia meneillään, voi olla hyvä antaa arjen hieman rauhoittua ja löytää omat uomansa ennen elintapamuutosmatkalle lähtemistä.

Monesti elintapamuutoksen esteiltä tuntuvat asiat ovat kuitenkin juuri niitä, joihin toivomme muutosta: ei ole energiaa, aikaa on vähän ja arjenhallinta sakkaa. Tällöin paremman hetken odottelu harvoin muuttaa tilannetta. Olennaista on valita omaan arkeen ja elämäntilanteeseen sopivia tavoitteita. Jos aloitat nyt edes ihan pienin teoin, olet varmasti vuoden päästä pidemmällä kuin odottelemalla täydellistä aloitushetkeä.

Pitäisi, haluaisin, tahdon

Elintapamuutoksen aloittamista voi tehdä mieli lykätä siitä syystä, että mieli ei ole vielä valmis muutokseen. Omien tavoitteiden eteen työskentely tuo mukanaan valtavasti hyvää, mutta samaan aikaan prosessiin liittyy aina jonkin verran luopumista. Vanhat toimintatavat eivät ehkä enää tue hyvinvointia, mutta ne ovat tuttuja ja turvallisia. Vaikka tietäisi, että muutos vie kohti hyvää oloa, muutosta vastustavat ovat normaaleja. Joskus asiaan voi auttaa, että listaa paperille elintapamuutokseen liittyviä hyviä ja huonoja puolia.

Joskus muutoksen tarpeellisuuden voi nähdä ja ymmärtää, mutta toimeen tarttuminen on hankalaa. Tuntuu, että muutos pitäisi tehdä, mutta pitäisi-ajatukset ovat harvoin yksinään riittävän vahvoja motivoimaan muutokseen. Pitäisi-ajatukset voivat myös viitata siihen, että pohdittu muutos ei tunnu aivan omalta vaan pohjautuu enemmän ulkopuolelta tuleviin odotuksiin.

Muutokseen liittyy usein myös haluaisin-ajatuksia. Nämä ajatukset kertovat haaveistamme, toiveistamme ja unelmistamme eli asioista, jotka ovat meille tärkeitä ja joita haluaisimme lisää elämäämme. Unelmoiminen ja haaveilu auttavat löytämään suunnan muutokselle, mutta eivät välttämättä riitä viemään muutosta käytäntöön.

Lopulta tarvitaan tahtoa ryhtyä toteuttamaan muutosta. Ensimmäinen askel elintapamuutoksen polulla on tehdä päätös, että muutos alkaa nyt.

Painonhallintatalosta löytyvä painonhallinnan motivaatiovaaka auttaa käsittelemään painonhallintaan ja laihduttamiseen liittyviä ajatuksia, tunteita ja uskomuksia. Motivaatiovaa'an harjoituksista on sinulle hyötyä, kun pohdit elintapamuutoksen aloittamista.