Ajankohtainen

Liiku luonnossa - lisää hyvinvointiasi

Julkaistu 29.3.2023 15.00

Jo lyhytkin oleilu pihalla, metsässä, veden äärellä vaikuttaa suotuisasti hyvinvointiin. Luonnossa liikkuminen alentaa verenpainetta, sykettä, lihasjännitystä ja stressihormonien tuotantoa.

Painonhallintaa ja terveyskäyttäytymistä ei äkkiseltään yhdistäisi luontoon. Luonto vaikuttaa terveyteemme suoraan fysiologisesti sekä käyttäytymisemme kautta välillisesti. Tutkimusten mukaan ympäristö voi lisätä tai vähentää stressiämme. Stressi vaikuttaa kehoomme, mieleemme ja voi ohjata käyttäytymistämme arjessamme ja olla merkittävässä yhteydessä unen laatuun. Hyvinvointi on pienten, kumuloituvien tekojen summaa. Teemme päivittäin valintoja osin tietoisesti sekä tiedostamattomasti. Rentoutunut mieli ohjaa valintoja kohti omia arvoja, ja automaattisia ajatus-toiminta-kehiä on huomattavasti helpompi hallita kuin stressin virittämässä olotilassa.

Se, mitä näet, kuulet tai koet vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa, voi mielialan lisäksi vaikuttaa hermoston sekä hormoni- että immuunijärjestelmän toimintaan. Jokainen varmasti tunnistaa olon, missä ärsykkeet valtaavat aistikanavat ja saavat kehon jännittyneeksi, mielen hermostuneeksi ja hengityksen pinnalliseksi. Samanaikaisesti verenpaine ja syke nousevat, ja stressihormonien tuotanto kasvaa. Oloa voi pyrkiä helpottamaan nopeasti esimerkiksi syömisellä tai tehtävälistan suorittamisella. Hyvänolon vaikutus voi kestää hetken, mutta pidemmällä aikavälillä stressin ja epäedullisen coping-keinon käytön kehä jatkuu.

Luonto lievittää stressiä

Luonto tarjoaa kiihtyneisyyden olotilaan vastalääkettä. Luonnossa oleminen parantaa emotionaalista oloa vähentämällä ärtymyksen ja stressin tunteita ja lisäämällä rentouden, rauhallisuuden ja tasapainoisuuden tunteita. Luontoympäristö alentaa verenpainetta, sykettä, lihasjännitystä ja stressihormonien tuotantoa. Luontoympäristö on tutkimuksissa yhdistetty myös elinvoimaisuuden ja merkityksellisyyden kokemuksiin mielialassa.

Stressi ja väsymys sekä tylsyyden ja yksinäisyyden tunnekokemukset voivat yhdistyä tunnesyömiseen, ruokailun hallintaan sekä motivaatioomme ja voimavaroihimme toimia itsemme ja terveytemme hyväksi. Luonnon hyvinvointivaikutuksien saamiseksi ei tarvitse lähteä pitkiksi ajoiksi metsään. Jo lyhyet käynnit puistossa, pihalla tai veden äärellä vaikuttavat suotuisasti sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin.

Tekemällä pieniä muutoksia rutiineihin saat lisättyä luonnon läsnäoloa arkeesi.

Miten lisätä luontoa päiviin?

  • Tarkkaile luontoa. Mitä värejä näet? Mitä ääniä kuulet? Miltä tuuli tuntuu iholla? Luontoon keskittyminen tarjoaa hengähdystauon yliaktiiviselle mielelle sitä palauttaen ja virkistäen.
  • Työmatkat. Voisitko kävellä tai pyöräillä osan työmatkasta luontoympäristössä vieraillen? Luonto elvyttää ja palauttaa mieltä myös työn aiheuttamasta rasituksesta.
  • Lounastauot. Voisitko kävellä tai istua ulkona 5–10 minuuttia ruokatauon ohessa? Tämä virkistää keskittymiskykyä ja voi lisätä koettua työn mielekkyyttä.
  • Liikunta luonnossa. Fyysinen aktiivisuus luonnossa kannustaa meidät liikkumaan reippaammin kuin sisätiloissa ja haastaa epätasaisella ja vaihtelevalla ympäristöllä tasapainoa, lihaksistoa ja reaktiokykyä. Luonnossa liikunta voi tuntua kevyemmältä, kun tarkkaavaisuus kiinnittyy interoseptiivisten eli kehon sisäisten viestien sijaan ympäristössä etenemiseen.
  • Perheen ja ystävien kanssa vietetty aika. Luonto voi lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä toisia että laajemmin elinympäristöämme kohtaan. Yhteenkuuluvuuden tunne puskuroi stressiä vastaan ja tarjoaa merkityksellisyyden kokemuksia elämään. Yhteenkuuluvuuden tunne kannustaa kohtelemaan ympäristöä kauniisti. Tämä ajatusmalli voi siirtyä lempeytenä myös itsensä kohteluun. Voisiko vapaapäivänä tai töiden jälkeen mennä yhdessä kävelylle, retkelle tai uimaan samalla lämpimiä yhteisiä muistoja luoden?
  • Hanki huonekasvi. On tutkimuksia, joissa jopa yksinkertaisen kasvin olemisen huoneessa on arvioitu vaikuttavan stressin kokemiseen.