Ajankohtainen

Kannustavan itsepuheen ja itseluottamuksen voima elämäntapamuutoksissa

Julkaistu 26.1.2023 7.00

Kannustava itsepuhe ja sen harjoittelu elämäntapojen muuttamisessa auttavat luomaan itseluottamusta omien tavoitteiden saavuttamiseen teko kerrallaan.

​​​

Itseluottamus tarkoittaa uskoa omiin kykyihin ja siihen, että omat yritykset tuottavat tulosta. Itseluottamukseen liittyy optimistisuus ja usko itseen. Se myös kannustaa ottamaan omassa elämässä aktiivisen toimijan roolin. Itseluottamus on vahvistettava taito, ei ominaisuus, jonka kanssa synnytään.

Elämäntapamuuttajalla itseluottamus voi olla varmuuden ja luottamuksen kokemista omaan pystyvyyteen arjen tavoitteiden toteuttamisessa sekä luottamusta elämäntapamuutoksessa onnistumiseen. Itseluottamus on myös tervettä ylpeyttä itsestä. Tämä näkyy esimerkiksi päivittäisenä taitona huomata ja iloita pienistä onnistumisista. 

Takapakkien sattuessa itsevarmuus on luottamusta siihen, että kyllä tästä taas noustaan ja kaikki menee lopulta hyvin. Itseluottamus omaan tekemiseen ja arjen hallintaan luo elämäntapamuuttajalle voimavaroja jatkaa sillä polulla, jonka kokee itselleen tärkeäksi. Luottamus omaan onnistumiseen kannustaa jatkamaan.

Kannustava itsepuhe vahvistaa itseluottamusta

Itseluottamus vaihtelee vaatimusten ja tilanteiden mukaan. Itseluottamuksen vahvistamisessa on tärkeää itsetietoisuuden kehittäminen. Usein olemme itsemme suurimpia vastustajia; ylikriittisyys ja negatiiviset ajatukset lamaavat toimintaamme helposti. Asenteemme ja uskomuksemme suuntaavat itseluottamusta; ajatukset vaikuttavat tunteisiin ja tätä kautta myös toimintaan. Itsepuhelu voi usein sisältää juuri negatiiviseen suuntaan kallistuneita piilotettuja ajatusvääristymiä omasta pystyvyydestä.

Ajatuksiaan voi kuunnella, ja tulla niistä tietoiseksi. Itsesuggestiot eli asiat mitä kerromme itsellemme usein ohjaavat tekemistämme. Jos ajattelet, että pystyt johonkin tai et pysty johonkin, niin on hyvin todennäköistä, että ajattelemasi vaihtoehto tapahtuu. Itsepuheella voi kontrolloida omia ajatusmallejaan positiivisempaan suuntaan. Realistinen positiivinen ajattelu johtaa yleensä myös positiivisiin lopputuloksiin.

Kannustava itsepuhe vahvistaa itseluottamusta, kun onnistuu itselle tärkeissä, omien arvojen mukaisissa teoissa. Pystyvyyteen kannustava itsepuhe saa toimimaan ja luo pohjaa omalle onnistumiselle. Itsepuhe voi kannustaa vaikeina hetkinä kertomalla itselle esimerkiksi että ”minä pärjään kyllä” tai ”olen vahva ja pystyn siihen muutokseen, minkä haluan elämässäni tapahtuvan”. Itselleen voi myös kertoa haastavilla hetkillä tunnetilaa suuntaavia ohjeita, kuten ”hengitä syvään ja rauhoitu”. 

Itsepuheen itseluottamuksen vahvistajana olisi hyvä olla nimenomaan tavoitetta tukevaa ja kannustavaa, ei asian negatiiviseen puoleen keskittyvää kuten ”älä ajattele sitä, että väsyttää ja lopetat tämän lenkin kesken” vaan mieluummin ”minä jaksan kyllä, askeleet tuntuvat lentävän ja onnistun tässä”.

Sisäisen itsepuheen muuttaminen ei ole kovin helppoa, koska olemme oppineet sen pitkän ajan kuluessa. Niin kuin muidenkin taitojen harjoittelu, niin myös itsepuheen muutos vaatii harjoittelua pienin askelin. Mieti, missä tilanteissa ja millä tavoin itsepuheen menetelmää voisi käyttää omassa elämässä? Mitkä ovat niitä hetkiä, kun toivot, että joku kertoisi sinulle, että pärjäät ja onnistut kyllä? Voisitko olla itse itsellesi tämä kertoja kannustavan itsepuheen avulla? Kun itsepuheen toistot lisääntyvät ja saat onnistumisen kokemuksia, tämä vaikuttaa positiivisesti myös itseluottamukseen.

Kannustavan itsepuheen harjoitus

  • Mieti itsellesi tärkeää asiaa, jossa haluaisit onnistua. Mieti mitä uskomuksia sinulla on itsestäsi ja onnistumisestasi asian suhteen? Miten voimakkaita nämä uskomukset ovat asteikolla 1–5?
  • Kirjoita perustelut uskomuksellesi, miksi se on totta ja miksi se ei ole totta. Tämä voi auttaa sinua havaitsemaan omat ajatuksesi ja mahdolliset piilotetut ajatusvääristymät.
  • Mikä voisi olla näissä tilanteissa kannustava itsepuhe, jota voisit kertoa itsellesi. Tunnustele, miltä kannustavat sanat tuntuvat, minkälainen olo niistä tulee?
  • Viimeisenä: kuvittele tai piirrä itsesi käyttämässä kuvailemaasi kannustavaa ja positiivisesti suunnattua itsepuhetta!

Painonhallintatalosta löydät tietoa myös itsemyötätunnosta sekä monista muista painonhallintaan liittyvistä teemoista.