Muita palveluita tai tukia

Kunnan järjestämän vammaispalvelun kautta on mahdollista saada palveluita, jotka helpottavat arjen sujumista. Omaishoidon tukea voidaan myöntää läheiselle, joka hoitaa vammaista tai pitkäaikaissairasta kotona.

Kunnalliset palvelut

Vammaispalvelu

Vammaispalvelun kautta voi saada erilaisia kotona tai kodin ulkopuolisessa elämässä selviytymi​stä helpottavia palveluja vammaispalvelulain ja kehitysvammalain perusteella. Palvelusuunnitelman myötä arvioidaan asiakkaan palveluntarve ja suunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan.

Näitä tukipalveluja ovat mm.

  • Kuljetustuki vapaa-ajan-, opiskelu- ja työmatkoihin. Tällöin erityiskulkuvälineen tarpeen pitää jatkua vähintään vuoden ajan.
  • Sairauden vuoksi välttämättömät kodin muutostyöt ja kiinteät apuvälineet ja laitteet.
  • Henkilökohtainen apu (avustaja tai muut erityisjärjestelyt).
  • Palveluasuminen.
  • Avustus auton hankkimiseen tai lisälaitteisiin.
  • Sopeutumisvalmennuksena myönnettävä kommunikaatio-opetus.
  • Kehitysvammaisten erityispalvelut vammaispalvelussa tehdyn oman suunnitelman pohjalta.

Haku

  • vammaispalveluhakemus
  • liitteeksi lääkärintodistus sairauden laadusta ja hoidon tarpeesta.

Katso myös

Autoveron palauttaminen invaliditeetin perusteella (Trafi)

Vammaisen pysäköintilupa (Trafi)

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki on vammaisen tai pitkäaikaissairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoitopalkkiosta, tarvittavista palveluista hoidettavalle sekä omaishoitajan tukemisesta.

Omaishoidon tukea haetaan oman kunnan sosiaalitoimesta.

Lue lisää

Omaishoito (Kuntaliitto)

Edellinen sivuOsion alkuun


vammaispalvelut; omaishoidontuki; Nuoret; Nuortentalo

Kyllä

Päivitetty  13.12.2017