Vuokralla asuminen

Ensimmäinen oma koti on iso askel itsenäistymisessä. Ennen kuin teet vuokrasopimuksen, muistathan tarkistaa, mitä silloin tulee huomioida.

Vuokra-asuntoja tarjoavat monet eri tahot. Paikkakuntakohtaisia asunnontarjoajia voi etsiä hakukoneella, ja toisinaan vapaista asunnoista ilmoitetaan myös paikallislehdissä. Lisäksi jotkut vakuutusyhtiöt vuokraavat asuntoja.

Nuorisoasuntoliitto

Nuorisoasuntoliitto vuokraa asuntoja 18–29-vuotiaille työssäkäyville tai työelämään hakeutuville nuorille. Jos nuori on opiskelun ohella osa-aikatyössä, hänet rinnastetaan työssäkäyväksi. Asunnoissa on mahdollista asua viiden vuoden ajan. Luottotietomerkintä ei estä vuokra-asunnon saamista.

Nuorisoasuntoliitto (nal.fi)

Nuorisosäätiö

Nuorisosäätiö vuokraa asuntoja 18–29-vuotiaille työssä käyville ja työelämään hakeutuville nuorille aikuisille. Asumisoikeus päättyy kun päävuokralainen täyttää 35 vuotta. Luottotietomerkintä ei estä vuokra-asunnon saamista.

Nuorisosäätiö

Muita vuokra-asunnon tarjoajia

Vuokra-asuntoja paikkakunnittain

Helsinki

Helsingin kaupunki on Suomen suurin vuokranantaja. Kaupungin vuokra-asunnossa asuu joka kuudes helsinkiläinen. Kaupungin vuokra-asunnot ovat kohtuuhintaisia, ja niitä on lähes kaikissa kaupunginosissa. Asunnon vastaanottajalta ei peritä vakuusmaksuja tai muita takuumaksuja.
Stadin asunnot (Helsingin kaupunki)

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS vuokraa opiskelija-asuntoja opiskelijoille, joiden opiskelu on päätoimista, tutkintoon johtavaa, opintotukeen oikeuttavaa ja pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) tai kehyskunnissa (Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula, Vihti) tapahtuvaa. Alaikäinen voi hakea HOASin asuntoa huoltajan suostumuksella. Maksuhäiriömerkintä ei estä asunnon saamista. Asuntoa voi hakea heti kun opiskelupaikka on varmistunut, mutta aikaisintaan neljä kuukautta ennen toivottua muuttopäivää.
HOAS

Oranssi Asunnot Oy tarjoaa asukkailleen kohtuuhintaista, ympäristön huomioonottavaa ja yhteisöllistä asumista. Oranssin asuntoja voivat hakea alle 25 -vuotiaat nuoret ja nuoret perheet. Asumisaikaa ei ole rajattu.
Asumaan Oranssille! (Oranssi Ry)  

Kuopio

Kuopion opiskelija-asunnot Oy vuokraa asuntoja yliopistossa, ammattikorkeakoulussa, toisen asteen oppilaitoksissa, lukiossa ja ammattioppilaitoksissa opiskeleville opiskelijoille.
Kuopion opiskelija-asunnot Oy, Kuopas

Kiinteistö KYS:n asuntoja voivat hakea pääasiassa Kuopion kaupungin ja Kuopion yliopistollisen sairaalan eli KYS:n henkilökunta.
Kiinteistö KYS

Niiralan kulman vuokraa asuntoja Kuopiosta ja lähialueelta.
Niiralan Kulma

Tekman Tuki vuokraa tekniikan amk-opiskelijoille. Yhdistys hoitaa myös Nuorisoasuntoliiton, Alkuasunnot Oy:n ja Kuopion seudun Nuorisoasunnot Ry:n asuntojen asukasvalinnat ja isännöinnin.
Tekman Tuki Ry

Oulu

Sivakan omistuksessa on yli 8000 vuokra-asuntoa eri puolilla Oulua. Monipuolisessa valikoimassa on kerros-, luhti- ja rivitaloasuntoja.
Oulun Sivakka (Oulunsivakka.fi)

Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön pääasiallinen tehtävä on tarjota edullista asumista paikkakunnan opiskelijoille. Asumismuotoina soluasunnot, yksiöt tai perheasunnot.
Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö PSOAS (psoas.fi)

Oulunseudun Nuorisoasuntoyhdistys eli OsNa on Oulun seudulla toimiva yleishyödyllinen yhteisö, joka tuottaa laadukkaita vuokra-asuntoja ja asumisen sisältöpalveluja nuorille aikuisille (alle 30-vuotiaille).
Osnakodit (osna.fi)

Walo-Asunnot Oy on rekisteröity yleishyödylliseksi yhtiöksi, jonka asukasvalintaperusteet ovat hakijaruokakunnan asunnontarve, varallisuus ja tulot.
Walo-asunnot Oy (waloasunnot.fi)

Tampere

Turku

Turun kaupungilla on omia vuokra-asuntoja, joita vuokrataan kuntalaisille. TVT Asunnot tarjoaa myös asumisneuvontaa, joka auttaa ja neuvoo asumisen ongelmissa. TVT Asun­not Oy vuok­raa eri puo­lil­ta kau­pun­kia koh­tuu­hin­tai­sia ker­ros-, ri­vi- ja pien­ta­loa­sun­to­ja. Tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­vat vuok­ra­so­pi­muk­set tuo­vat tur­vaa asu­mi­seen ja koh­tuul­li­nen va­kuus­mak­su aut­taa pää­se­mään asu­mi­sen al­kuun. Asun­to­jen vuok­raan si­säl­tyy So­ne­ran laa­ja­kais­ta­liit­ty­mä se­kä kaa­pe­li-tv-pal­ve­lu.
Turun kaupungin vuokra-asunnot (Tvt.fi)

Turun ylioppilaskyläsäätiö vuokraa ja ylläpitää opiskelija- ja nuorisoasuntoja peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskelevia ja ns. työssäkäyvää nuorisoa varten. TYS:llä on n. 7 000 asuntopaikkaa Turussa. TYS:llä on useita erilaisia opiskelija-asuntokohteita ympäri Turkua.
Turun ylioppilaskyläsäätiö (Tys.fi)

Turun seudun nuorisoasunnot ry tarjoaa asuntoja 18- 29-vuotiaille työssä käyville, työelämään hakeutuville, itsenäistyville tai asunnottomille nuorille.
Turun Seudun Nuorisoasunnot ry (Turunseurakunnat.fi)

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän omistuksessa on vuokra-asuntoja noin 930. Vuokra-asuntojen kysyntä alueella on voimakasta, joten vapautuvat asunnot menevät heti jonossa asuntoa odottaville. Vuokra-asuntoa haetaan täyttämällä asuntohakemuslomake, jonka voi tulostaa seurakuntayhtymän internetsivuilta. Seurakuntien vuokra-asunnot ovat kaikkien haettavissa.
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä (Turunseurakunnat.fi)


vuokra-asunnot; Nuoret; asuminen; Nuortentalo

Kyllä

Päivitetty  24.5.2019