Mietityttääkö asuminen oman terveydentilan takia?

Oma terveydentila voi joskus vaikuttaa siihen, ettei täysin itsenäinen asuminen ole mahdollista. Silloin asumiseen on mahdollista saada tukea ja apuvälineitä.

Tuettu asuminen

Nuorisoasuntoliitto

Nuorisoasuntoliiton NAL-palvelut tuottavat tuetun asumisen palvelua 16–25-vuotiaille itsenäistyville nuorille ja nuorille aikuisille. Asiakkaina voivat olla esimerkiksi mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, lastensuojelun jälkihuollon asiakkaat, vaikeasta kotitilanteesta alaikäisenä itsenäistyvät nuoret, asunnottomat nuoret sekä nuoret maahanmuuttajat.

Tuettu asuminen edellyttää sosiaalityön suunnitelman ja päätöksen tuetusta asumisesta. Tuetun asumisen tarpeen kartoittaminen aloitetaan yhteydenotolla kunnan sosiaalitoimeen, oman asuinalueen nuorten sosiaalityön toimipisteeseen.

Lisätietoa tuetusta asumisesta (NAL Palvelut)

Nuorisosäätiö

Nuorisosäätiö tarjoaa tukiasumista 17–30-vuotiaille nuorille, jotka ovat itsenäistymässä tai muutoin tarvitsevat tukea asumiseen liittyvissä asioissa. Starttiasuminen soveltuu työssäkäyville, opiskelijoille, kuntouttavassa työtoiminnassa, työharjoittelussa tai jossain projektissa mukana oleville itsenäisen elämän aloittamiseen motivoituneille nuorille. Starttiasuminen edellyttää kykyä ja halua hoitaa itsenäisesti tai tuetusti omia asioita ja kotia. Starttiasunnon hakeminen käynnistyy varaamalla haastatteluaika asukasneuvojalta.

Asukasneuvonta, nuorisoasuminen (Nuorisosäätiö)

Tukea itsenäisen elämän alkutaipaleelle (Nuorisosäätiö)

Nuorten Ystävät Ry

Nuorten Ystävät tarjoaa tuetun asumisen ja tukiasumisen palvelua Oulun, Muhoksen ja Rovaniemen lisäksi useilla paikkakunnilla eri puolilla Suomea. Tukiasumisen piiriin nuoret ja nuoret aikuiset voivat tulla esimerkiksi lastensuojelulain mukaisen jälkihuollon, mielenterveyspalveluiden tai vammaispalveluiden kautta. Asiakkaat voivat asua omassa asunnossaan tai saada asunnon Nuorten Ystävien kautta.

Tukiasumisella edistetään nuorten ja nuorten aikuisten osallisuutta omaa elämäänsä koskevissa asioissa ja tuetaan heitä itsenäiseen selviämiseen vahvistamalla asiakkaan voimavaroja ja toimintakykyä arjen taidoissa, vuorovaikutustaidoissa ja vastuun ottamisessa. Palvelun kautta on mahdollista saada tukea esim. päivittäisten toimintojen harjoitteluun, kodin ulkopuolisten palvelujen käyttämiseen ja virikkeellisten vapaa-ajan mahdollisuuksien löytämiseen sekä apua opiskelu- ja työpaikan etsintään.

Tuettu asuminen (Nuorten Ystävät Ry)

Palveluasuminen

Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle palveluasuminen, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Ota yhteyttä kuntasi vammaispalveluun.

Palveluasuminen (THL)

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön opiskelija-asunnot Helsingissä (Vamlas)

Terveydentilan vuoksi saatavaa lisätukea

Mikäli terveydentilasi luo haasteita elämään, on itsenäistymisessä huomioitava enemmän asioita.

Vammaispalvelujen käsikirja – Nuoren nivelvaiheet (THL)

Vammaispalvelun kautta saatava tuki

Vammaispalvelun kautta voit saada erilaisia kotona tai kodin ulkopuolisessa elämässä selviytymistä helpottavia palveluja. Näitä tukipalveluja ovat muun muassa:

  • Kuljetustuki vapaa-ajan-, opiskelu ja työmatkoihin.
  • Sairauden vuoksi välttämättömät kodin muutostyöt ja kiinteät apuvälineet ja laitteet.
  • Henkilökohtainen apu (avustaja tai muut erityisjärjestelyt).
  • Palveluasuminen.
  • Avustus auton hankkimiseen tai lisälaitteisiin.
  • Sopeutumisvalmennuksena myönnettävä kommunikaatio-opetus.
  • Kehitysvammaisten erityispalvelut vammaispalvelussa tehdyn oman suunnitelman pohjalta .

Hae palvelua oman kuntasi vammaispalvelusta.

Vammaispalvelut ja tukitoimet (STM)

Vammaispalvelujen käsikirja – Itsenäisen elämän tuki (THL)

Kehitysvammaisten tukiliitto Ry


tuettu asuminen; Nuoret; asuminen; Nuortentalo; vammaispalvelut; palveluasuminen

Kyllä

Päivitetty  15.8.2018