Enkät till vårdnadshavarna om övergången till vuxensidan

Transition betyder att vården av en person i beroendeställning övergår från barn- och ungdomssjukvården till vuxenvården.

 

Kyllä

Uppdaterad