Enkät om livskompetens för dig som går i årskurserna 7–9

Testa med hjälp av enkäterna hur mycket du vet om din sjukdom och dess behandling. Du kan också testa hur bra det går för dig och hur du kan ta hand om dina saker.

 

Kyllä

Uppdaterad  30.11.2022