Att ta hand om sig och sin sjukdom

Man kan acceptera en långvarig sjukdom som en del av sitt liv. Det är normalt att man inte alltid är så intresserad av att ta hand om sjukdomen.