Övergången till vuxensidan

Behandlingen av långvariga sjukdomar övergår från barnsjukhusvården till vuxensidan efter högstadiet, men senast i 20-årsåldern.

​Tidpunkten för vårdens övergång bestäms tillsammans med den vårdande instansen. Olika sjukdomsgrupper har olika praxis för övergången och den förbereds tillsammans med dig. Det är bra att du själv också förbereder dig på vårdens övergång, eftersom den är en stor förändring. Vårdens övergång kallas också transition.