Diabetes och sexualitet

Liksom alla andra långvariga sjukdomar, kan även diabetes förändra din självbild. Det är viktigt att du berättar öppet för din partner om din sjukdom.

​Haitarin otsikkotaso2
Psykisk inverkan

Förändringarna i självbilden återspeglas i sexualiteten och i synnerhet den sexuella lusten. Du kan uppleva förändringar i din känsla av manlighet eller kvinnlighet eller till exempel hur attraktiv du upplever dig själv. Insulinpumpen eller glukossensorn kan kännas störande eller skämmande. Det är viktigt att du berättar öppet för din partner om din sjukdom. Utöver sex är också annan närhet, intimitet och tillit viktiga i ett parförhållande.

Fysisk inverkan

Diabetes som har blivit bra behandlad påverkar inte sexualiteten. Risken för jästinfektioner ökar om vårdbalansen är dålig. Man kan använda glidmedel om slemhinnorna är torra. Hos män kan en dålig vårdbalans som pågått länge, det vill säga i flera år, leda till erektil dysfunktion. Dessa saker som påverkar sexualiteten kan man gå igenom och behandla med hjälp av en skötare, läkare eller en sexualrådgivare.

Fertilitet och preventivmedel

Diabetes påverkar inte fertiliteten. En dåligt behandlad diabetes som har lett till erektil dysfunktion eller problem med utlösning påverkar naturligtvis förmågan att kunna få barn. Om man inte önskar bli gravid, är alla preventivmetoder lämpliga för diabetiker.

Graviditet

Om du planerar att bli gravid, bör du kontakta vårdplatsen. En dålig vårdbalans hos gravida ökar risken för störningar i utvecklingen hos barn, i synnerhet under de första graviditetsveckorna och därför bör vårdbalansen vara god redan innan man blir gravid. När graviditeten framskrider utsätter högt blodsocker för sena missfall, fosterdöd, en hög födelsevikt hos barnet eller problem hos den nyfödda.

sexualitet; Ungdomar; självbild; Ungdomshuset; Diabetes

Kyllä

Uppdaterad  29.11.2022