Astma, allergi och sexualitet

Astma eller allergi är inga hinder för intima relationer eller sex.

När du tar bra hand om dig själv och behandlar din astma eller dina allergier bra, kan du studera, utöva hobbyer och sällskapa som alla ​andra. Astma och allergimedicinering påverkar inte valet av preventivmedel.

allergier; sex; sexualitet; Ungdomshuset; Ungdomar; astma

Kyllä

Uppdaterad  29.11.2022