Sexualitet och den ungas sjukdom

En långvarig eller en svår sjukdom kan påverka självbilden, sexualiteten, preventivmedlen och fertiliteten.

​Om du sällskapar och saker som hör samman med sexualiteten är aktuella, är det viktigt att du kan dela med dig av dina tankar och känslor.