Sjukdomsrelaterade tjänster och stöd

En långvarig sjukdom är ofta också en ekonomisk belastning. Det är möjligt att få ekonomiskt stöd för sjukdomsrelaterade kostnader. Dessutom är det möjligt att ansöka om olika stödtjänster som förenklar livet.