Att planera för sin framtid

Efter grundskolan ska du söka en studieplats. Studieplikten fortsätter tills du fyller 18 år. En långvarig sjukdom kan påverka yrkesvalet.