Tiedot ja taidot

​kuva/video ​Kysymys​Vastaus1​Vastaus2​Oikea vastaus
1 tai 2
​Vastaus1 selite
Vastaus2
selite
​Neutraali selite (x)
Ymmärrän, mitä transitiolla tarkoitetaan.
Ei
​KylläTransitio tarkoittaa hoidon siirtymistä aikuispuolelle. ​Kysy lääkäriltä, milloin nuoresi hoidon siirtyminen aikuispuolelle on ajankohtaista ja mitä siirtymisessä on otettava huomioon.​Nuoren hoito siirtyy aikuisten yksikköihin.
​Tiedän hoitotiimin jäsenet ja tiedän heidän tehtävänkuvansa.​Ei​​Kyllä​Kysy lääkäriltä tai hoitajalta, keitä nuoren hoitotiimiin kuuluu. Samalla voidaan käydä läpi henkilöiden vastuualueet ja tehtävät. Tiedät siis, kehen ottaa yhteyttä, jos ilmenee ongelmia tai tarvitset tietoa.
​Tiedän, kuka sairaalassa voi antaa tukea tai neuvoja nuoren hoitoon liittyen.​​Ei​​Kyllä​Esimerkiksi sosiaalityöntekijä tai psykiatrinen sairaanhoitaja voi antaa neuvoja ja tukea. Keskustele lääkärin kanssa vaihtoehdoista.​Hoidon siirtyessä voi olla tarvetta puhua esimerkiksi sosiaalityöntekijän tai muun auttavan henkilön kanssa.
Ymmärrän, miten sairaus vaikuttaa nuoren vointiin ja terveyteen.​​Ei​​Kyllä​Keskustele lääkärin ja hoitajan kanssa nuoren voinnista ja terveydestä.​Muutoksiin on helpompi suhtautua, kun niihin voi valmistautua.
​Ymmärrän muutokset (fyysiset ja emotionaaliset), jotka ilmenevät nuoruusiässä. Ymmärrän, miten ne saattavat vaikuttaa nuoren kehitykseen.​​Ei​​Kyllä​Murrosikä on muutosten ja murroksien aikaa. Keskustele lääkärin kanssa muutoksista ja lue lisää tietoa murrosiästä Nuortentalosta ja Väestöliitosta.​Joskus murrosikäisen kanssa eläminen voi olla haasteellista, vaikka muutoksista olisikin tietoinen. Murrosiässä tunteet jylläävät ja nuori etsii omaa paikkaa ja harjoittelee itsenäistymistä.
​Uskon, että nuori tuntee tautinsa ja tilanteensa ja nykyisen lääkityksensä.​​Ei​​Kyllä​Jos et ole tästä varma, pyydä nuorta esimerkiksi kertomaan itse omin sanoin sairaudestaan ja lääkityksestään.​Hyvä! Nuoren pitää vähitellen ottaa vastuuta terveydestään ja hoidostaan!
​Rohkaisen nuorta säännölliseen liikuntaan. Olen tietoinen mahdollisista liikuntarajoituksista, joita nuorellani on.​​Ei​​Kyllä​Vanhempien rohkaiseva asenne on nuorelle tärkeää. Lyhytkin liikuntatuokio on hyödyksi! Mahdollisista rajoitteista on tärkeä tietää, joten hae tietoa joko nuoren hoitotiimiltä tai potilasjärjestöjen sivuilta. Katso tietoa myös Kuntoutumistalosta.​Liikunta, terveellinen ruokavalio ja riittävä uni ovat hyvinvoinnin peruspilareita.
​Tunnen voivani luottavaisesti opettaa nuortani ottamaan vastuuta hoidostaan ja lääkkeiden ottamisesta.​​Ei​​Kyllä​Tämä voi olla haastavaa itsenäistyvän nuoren kanssa. Nuori tarvitsee kuitenkin vanhempiensa tukea ja turvaa myös itsenäistymisvaiheessa.​Kun nuori itsenäistyy, hän tarvitsee tukeasi. Hienoa, että teillä on luottamuksellinen suhde!

Edellinen sivuSeuraava sivu

 


Päivitetty  12.9.2017