Munuais- ja maksaliitto

​Munuais- ja maksaliitto tukee sairastuneita ja elinsiirron saaneita sekä heidän läheisiään. Liittoon kuuluu 19 jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä 6000 henkilöjäsentä. Liiton keskustoimisto sijaitsee Helsingissä ja aluetoimistot Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa.

Sairauteen sopeutuminen vaatii tietoa ja uusien asioiden oppimista. Liitto jakaa luotettavaa tietoa munuais- ja maksasairauksista ja niiden hoidosta sekä elinsiirroista. Liitto tekee sairastuneiden tilannetta tunnetuksi ja poistaa ennakkoluuloja. Muuttunut elämäntilanne vaatii uusia keinoja selviytyä arjesta. Liitto tukee kuntoutumista, järjestää sopeutumisvalmennuskursseja ja antaa neuvoja sosiaaliturvasta.

Liitto valvoo sairastuneiden etuja, jotta jokainen sairastunut saa yhdenvertaista hoitoa, kuntoutusta ja oikeudenmukaista sosiaaliturvaa iästä, asuinpaikasta tai taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Liitto pyrkii vaikuttamaan lainsäädäntöön ja päätöksentekoon sekä tekee esityksiä ja aloitteita yhteistyössä viranomaisten ja muiden järjestöjen kanssa.

Vertaistuki auttaa sairastuneita, elinsiirron saaneita ja heidän läheisiään selviytymään sairauden eri vaiheissa. Vertaistukija on kokenut saman sairauden ja hän on valmis kuuntelemaan ja jakamaan kokemuksia. Liitto välittää vertaistukea ja mahdollisuuden jakaa kokemuksia. Jäsenyhdistyksissä voi tavata muita saman kokeneita. Vapaaehtoistoiminta lisää omaa ja läheisten hyvinvointia sekä luo yhteenkuuluvuutta. Yhdistyksen virkistystapahtumissa huvi ja hyöty yhdistyvät. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa toiminnasta kiinnostunut. Liittyminen on paras tapa tukea liiton tavoitteita ja toimintaa.

Liitto tukee sairastuneiden tai elinsiirron saaneiden lasten ja nuorten perheitä järjestämällä sopeutumisvalmennuskursseja, perhepäiviä ja vertaistapaamisia. Vaikeassa elämäntilanteessa muiden saman kokeneiden perheiden ja ammattilaisten tuki auttaa jaksamaan ja selviytymään arjessa. Liiton kautta voi saada hoitoapua elinsiirtoa odottaville lapsiperheille.

Liitto järjestää omaa toimintaa nuorille ja nuorille aikuisille. Liiton tapaamisia nuoret voivat tavata muita saman sairauden kokemia ikäisiään.

Nuorten viikonloput on tarkoitettu 12–17-vuotiaille nuorille. Tapaamisiin nuoret voivat osallistua itsenäisesti ilman vanhempia, sillä paikalla on liiton työntekijä. Samalla oppii ottamaan vastuun omasta lääkehoidostaan ja itsestään huolehtimisesta. Viikonlopun ohjelma suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa. Ohjelmassa voi olla erilaisia liikuntalajikokeiluja, kosmetologin esityksiä, luontoretkiä sekä vaikka karaokea. Uusia elämyksiä ja kokemuksia saa keilaradalla, jousiammuntaradalla tai vaikkapa tanssitunnilla. Viikonlopun parhaimpia anteja ovat nuorten uudet kaverisuhteet, jotka ovat usein jatkuneet myös leirin jälkeen.

Kelan nuorten kurssit ovat 16–25-vuotiaille nuorille. Kursseja on dialyysihoidossa oleville ja hoidon aloittaville sekä elinsiirron saaneille nuorille.

Lisätietoja

Perhetoiminta (muma.fi)

marjukka.miettinen@muma.fi
maarit.heinimaki@muma.fi

Munuais- ja maksaliitto
Kumpulantie 1A, 6. krs, 00520 Helsinki
050 3415 966 (klo 10–14)
www.muma.fi


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


 

Päivitetty  11.9.2017