Menossa 14-vuotiaasta eteenpäin

​Nuoren siirtyminen aikuispuolelle tarkoittaa hoidon siirtymistä lastenlääkäreiltä aikuislääkäreille. Lastenlääkärit ja hoitajat pitävät huolta siitä että hoidon jatkuvuus säilyy aikuispuolella.

​Vanhempia saattavat askarruttaa monenlaiset kysymykset. Osaako nuori huolehtia omista asioistaan? Onko nuorella riittävät tiedot sairaudestaan ja sen hoidosta? Transitiovaiheessa hoitohenkilökunta varmistaa, että kaikki tarvittava tieto lastenpuolelta siirtyy aikuispuolelle. Samassa vaiheessa nuorta valmistetaan aikuispuolen hoidoille.

Nuori tarvitsee vanhempien tukea vielä pitkään, vaikka itsenäistyminen on jo alkanut.

14–16-vuotias haluaa itse kertoa asioistaan ja voinnistaan. Lääkäri pyytää nuorta ensin yksin vastaanotolle ja saattaja tai vanhemmat voivat sitten täydentää tarvittaessa tietoja. Vastuunotto siirtyy vähitellen enemmän nuorelle itselle.

Tieto omista lääkkeistä ja niiden vaikutuksista lisääntyy, samoin hoidon ja seurannan tarkoitus. Vanhemmilla on edelleen kokonaisvastuu nuoren terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista.

Edellinen sivuSeuraava sivu

 

Kyllä

Päivitetty  12.9.2017