Hoidon siirtyminen - opas vanhemmille

Hoidon siirtymistä aikuispuolelle kutsutaan transitioksi. Vaikka muutos koskee erityisesti nuorta itseään, on myös vanhempien hyvä ymmärtää, mitä asioita siirtymiseen liittyy ja millä tavalla he voivat edesauttaa siirtymistä.

Lastenklinikoilla hoidetaan nuoria aina erikoisalasta riippuen noin 16−20 vuotiaaksi asti. Eri sairausryhmillä on erilaisia käytäntöjä hoidon siirtymiselle. Sujuva hoidon siirtyminen lastenpuolelta aikuispuolelle on tapahtumasarja, joka koostuu monesta eri vaiheesta. Nuorten transitio-ohjelma on jaettu neljään eri vaiheeseen: Alku 12-vuotiaasta eteenpäin, Menossa 14-vuotiaasta eteenpäin, Matka jatkuu 16-vuotiaasta eteenpäin ja Tervetuloa aikuispoliklinikka. Alla on vanhemmille hoidon siirtymisen opas jossa on sama rakenne kun nuorten ohjelmassa, lisäksi sivulta löytyy tietoa ongelmakohdista ja vanhemmille hyödyllisiä linkkejä.

Vanhempien ja huoltajien transitiokysely: Nuoren hoidon siirtyminen. Kysely auttaa selventämään ja jäsentämään ajatuksia.

pic Alku

Nuori opettelee ottamaan enemmän vastuuta hoidostaan ja harjoittelee yksin menemistä lääkärin vastaanotolle.

pic Menossa

Itsenäistyminen on haaste ja mahdollisuus, sekä huoltajalle että nuorelle.

pic Matka jatkuu

16-18-vuotiaana nuori siirtyy yleensä pois lastenlääkäreiden seurannasta.

pic Ongelmakohtia

Nuori elää usein tässä hetkessä, ja huoli huomisesta ei ole päällimmäisenä mielessä. Vanhempien tuki ja apu on tärkeää, hankalissakin tilanteissa.