Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Turun yliopistollisen keskussairaalan Lasten ja nuorten klinikka vastaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä lasten ja alle 16-vuotiaiden nuorten erikoissairaanhoidosta.

Lasten erikoissairaanhoidon avohoitoa on tarjolla Turun kantasairaalan lisäksi myös Salon ja Loimaan sairaaloissa, Tyks Vakka-Suomen sairaalassa sekä Turunmaan sairaalassa.

Tyksin lasten ja nuorten klinikalla hoidetaan lapsia ja nuoria viidellä vastuualueella:


Erikoissairaanhoidon poliklinikoilla valmistellaan nuorta oman sairautensa hoitoon 13- 14- vuotiaasta alkaen. Nuoret pyydetään vastaanotolle ensin yksin ja vanhemmat tulevat loppuvastaanotosta mukaan. Hoitoa suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa ja arjen sujumisesta keskustellaan heidän kanssaan tiiviisti.


Nuorten siirtymäiät aikuispuolelle:

  • Sydänpoliklinikalta nuoret siirtyvät Tyksin nuorten sydänpoliklinikalle 18-19 vuoden iässä.
  • Reumapoliklinikalla siirtymäikä aikuispuolelle on 16 vuotta tai kunnes reumasairaus on tasapainoisessa vaiheessa.
  • Suolistopoliklinikalta nuoret siirtyvät aikuispuolelle täysi-ikäisenä eli 18-vuotiaana. Mikäli hoito siirtyy TYKSin sisätautien poliklinikalle, aikuisten puolelta tulee suolistopoliklinikan hoitaja esittäytymään nuorelle viimeisellä kontrollikäynnillä Lastenklinikalla.
  • Diabetespoliklinikalta  ja endokrinologianpoliklinikalta siirtymäikä on 16 vuoden jälkeen, yksilöllisesti elämäntilanne ja hoitotasapaino huomioiden.
  • Allergia- ja astmapoliklinikalla siirtymäikä aikuispuolelle on 16- vuoden jälkeen, yksilöllisesti elämäntilanne ja hoitotasapaino huomioiden. Lasten aineenvaihduntavastaanotolla hoidetaan myös aikuispotilaita.
  • Munuais- ja elinsiirtopoliklinikalta siirtymäikä aikuispuolelle suunnitellaan yksilöllisesti hoidonvaihe huomioiden, yleensä ennen 18 ikävuotta. Siirto tapahtuu saattaen, erikoislääkäri osallistuu ensimmäiseen poliklinikkakäyntiin aikuispuolella.

Toiminnan ja laadun tunnusluvut kuuluvat aktiiviseen seurantaamme ja toiminnan kehittämiseemme.

Lisätietoa toiminnan tunnusluvuista löydät täältä.
Lisätietoa hoidon laadusta löydät täältä.

Hoidon laatua kehitetään ja seurataan aktiivisesti tutkimustyön avulla. Klinikkamme on tunnettu suurista seurantatutkimuksista (endokrinologia/ diabetestutkimus, keskoslapset) sekä allergian, liikalihavuuden ja sepelvaltimotaudin riskien interventiotutkimuksista.

Muita merkittäviä tutkimusaiheita ovat lisääntymisterveyden, syöpätutkimuksen sekä suolistoimmunologian, infektiotautien ja rokotuksin torjuttavien tautien tutkimukset. Tyksin lasten ja nuortenklinikassa on käynnissä yli 80 erillistä tutkimusprojektia.

Lisätietoa meillä tehtävistä tutkimuksista löydät täältä.

Keräämme aktiivisesti palautetta perheiltä. Asiakastuloksista ja palautteista löydät lisätietoa Potilashoidon vuosikertomuksesta.

Turussa uuden lasten ja nuorten sairaalan rakentamien on alkanut. Arvioitu valmistumisaika on vuonna 2020. Lisää sairaalarakentamisesta löydät täältä.

Tyksin uusi lasten ja nuorten sairaala. Arkkitehtiryhmä Reino Koivula ja Schauman Arkkitehdit.

 

Päivitetty  11.10.2017