Tietoa lasten ja nuorten erikoissairaanhoidosta KYSissä

Hoidamme KYSissä lapsia ja nuoria, jotka tarvitsevat erikoissairaanhoitoa.

Korkea laatu ja perhekeskeisyys korostuvat lasten ja nuorten hoidossa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Huomioimme hoidossa lapsipotilaiden ja perheiden erityistarpeet.

Sairaalassaoloaika on lapselle ja nuorelle merkittävä ja mieleenpainuva tapahtuma elämässä. Viihtymisellä ja ajankululla on sairauden aikana suuri merkitys toipumiselle.

Henkilökunnallamme on vahva erityisosaaminen lasten ja nuorten sairauksien tutkimiseen, toteamiseen, hoitoon ja kuntoutukseen. Lasten ja nuorten klinikka hoitaa lapsipotilaita, jotka sairautensa vuoksi tarvitsevat yliopistosairaalan erityisosaamista.

 

Kyllä

Päivitetty  5.10.2022