Nuorisopsykiatria KYSissä

Nuorisopsykiatriassa hoidetaan avohoidossa 14–19-vuotiaita ja osastohoidossa 14–18-vuotiaita nuoria, joilla on vakavia mielenterveyden ongelmia.

Psyykkisiä ongelmia ovat esimerkiksi vakava masennus, itsetuhoisuus, ahdistuneisuus, syömishäiriö, todellisuudentajun heikentyminen sekä vakavat neuropsykiatriset pulmat ja psyykkiset traumat.

 

Kyllä

Päivitetty  5.10.2022