Lasten ja nuorten syömishäiriökeskus KYSissä

Lasten ja nuorten syömishäiriökeskus tarjoaa polikliinista avohoitoa alle 17-vuotiaille laihuushäiriöön sairastuneille lapsille ja nuorille.

Hoitoon tullaan lääkärin lähetteellä. Lähetetietojen perusteella potilaalle arvioidaan ajanvarauksen tarve ja kiireellisyys sekä lastenlääkärin että psykiatrisen työryhmän ensikäynnille.

Yksikössämme työskentelee moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu nuorisopsykiatri, lasten endokrinologi, ravitsemusterapeutti, sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti, psykologi sekä psykiatrisia sairaanhoitajia.

Syömishäiriötyöryhmän hoidollisen työskentelyn lähtökohtana on perhepohjainen hoitomalli. Koska nuoren syömishäiriö vaikuttaa koko perheeseen, vanhempien tukeminen on keskeinen osa syömishäiriöön sairastuneen hoitoa. Perhepohjaisen hoidon tavoitteena on auttaa vanhempia ottamaan vastuu nuoren ruokailusta sekä painon ja ravitsemustilan korjaantumisesta työryhmän tukiessa heitä sairauden hoidossa. Nuoren omilla käynneillä on usein tavoitteena tunnistaa ja muokata syömishäiriöajatuksia toipumista tukevilla ajatusmalleilla sekä opetella kohtaamaan arjen haasteet muilla tavoin kuin turvautumalla syömishäiriön oireisiin.

Lastentalo; lapset; sairaala; KYS

Kyllä

Päivitetty  5.10.2022